Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων

Περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα φύλλα των παρακάτω εφημερίδων: 

  • Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Ionie (1814 – 1858). 2454 εγγραφές
  • Ερμής: αρ.φύλλου 2 (1875) - αρ.φύλλου 496 (1880). 559 εγγραφές
  • Εφημερίδα των Κυριών: αρ. φύλλου 1(1887) -  αρ.φύλλου 1047 (1913). 2454 εγγραφές
  • Φάρος της Μακεδονίας: αρ.φύλλου 556 (1881) - αρ.φύλλου 1667 (1893). 932 εγγραφές

Λογότυπο Ψηφιοθήκης

Φιλοξενείται στη(ν): 

Πληροφορίες πρόσβασης: 

Κλειστή συλλογή. Μη δανειζόμενη συλλογή. Η πρόσβαση στα ψηφιοποιημένα τεκμήρια είναι ελεύθερη μέσω της Ψηφιοθήκης.