Έντυπα Περιοδικά Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Η συλλογή αποτελείται από 3144 ξενόγλωσσους τίτλους και 919 ελληνικούς τίτλους περιοδικών. Είναι τοποθετημένη αλφαβητικά στο Επιστημονικό Αναγνωστήριο και στο Β' υπόγειο του παλιού κτιρίου.

Φιλοξενείται στη(ν): 

Πληροφορίες πρόσβασης: 

Κλειστή συλλογή - Μη δανειζόμενη συλλογή

Σχετικά έντυπα: