Έντυπες Συλλογές


Θεατρικές κριτικές

Θεατρικές κριτικές παραστάσεων που παρουσιάστηκαν στο κοινό της Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 1930 -  . Οι θεατρικές κριτικές των ετών 1930-2005 έχουν ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμες μέσω της Ψηφιοθήκης.  


Θεσσαλονίκη

Με αφορμή την πολύτιμη δωρεά Μέγα-Χριστιανόπουλου στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ διαμορφώνεται μία συλλογή με επίκεντρο την ιστορία της Θεσσαλονίκης. 
Παρακάτω προβάλλονται αποτελέσματα αναζητήσεων από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (search.lib.auth.gr)
 

Κύρια Συλλογή

Η κύρια συλλογή αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων της Κεντρικής βιβλιοθήκης. Το 80% του όγκου της έχει καταλογογραφηθεί και προσφέρεται στις υπηρεσίες των χρηστών της βιβλιοθήκης. Εκδόσεις από το έτος 1931 μέχρι και σήμερα, δανείζονται, ενώ οι παλιότερες εκδόσεις δίδονται στο κοινό για χρήση μόνο στο χώρο της βιβλιοθήκης.


Μακεδονία

Η συλλογή Μακεδονία δημιουργήθηκε από την Κεντρική Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της διοργάνωσης έκθεσης βιβλίου με θέμα τη Μακεδονία. Η έκθεση έγινε κατά τα έτη 1990-92 και τυπώθηκε ο κατάλογος των 1440 εκθεμάτων. Η Β' έκδοση του οδηγού εκθεμάτων της συλλογής Μακεδονίας περιελάμβανε 226 επιπλέον βιβλία.

Στην Ψηφιοθήκη υπάρχει ομώνυμη συλλογή η οποία περιλαμβάνει κυρίως αναφορές σε σχετικές εκδόσεις και άρθρα που δημοσιεύθηκαν από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ΑΠΘ.


Πληροφοριακά βιβλία

Η συλλογή αυτή αποτελείται από εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και γενικά πληροφοριακά βιβλία.

Η συλλογή πληροφοριακών βιβλίων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη αριθμεί 6.800 τόμους, είναι τοποθετημένη στο Επιστημονικό Αναγνωστήριο, ενώ οι παλαιότερες εκδόσεις βρίσκονται στο Α΄ υπόγειο. 


Συλλογή Ευελπίδη Χρυσού

Τη βιβλιοθήκη του Χρυσού Ευελπίδη δώρισε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η Κυρία Νέλλη Ευελπίδη, εκτελώντας επιθυμία του συζύγου της. Από τον έντυπο κατάλογο της δωρεάς του Χ. Ευελπίδη, η βιβλιοθήκη του περιλαμβάνει 8.639 τόμους βιβλίων με θέματα γεωπονικά, δασολογικά, οικονομικά, κοινωνιολογικά, νομικά, κ.ά.

Σελίδες