Ανακοινώσεις


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι επαναλειτουργεί η Βιβλιοθήκη Μηχανολόγων Μηχανικών με ωράριο λειτουργίας Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00-15.00

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Βιβλιοθήκη Μηχανολόγων Μηχανικών

Επικοινωνία: 

Κωνσταντίνου Μαρία
Βιβλιοθηκονόμος

Τηλέφωνο: 

2310 995428

Email: 


Δείγμα οθόνης από My Research DashboardΟ γνωστός διαθέτης και εκδότης Elsevier πρόσφατα ανακοίνωσε τη νέα υπηρεσία My Research Dashboard. Η υπηρεσία απευθύνεται σε ερευνητές και ενσωματώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον τόσο τις υπηρεσίες ειδοποίησης για ετεροαναφορές (CiteAlert) και για τη χρήση των δημοσιευμένων άρθρων (Article Usage Alerts), όσο και στοιχεία χρήσης από το λογισμικό διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών Mendeley.

Ο κάθε ερευνητής μπορεί να ενημερωθεί μέσω του προσωπικού του Dashboard για την απήχηση του ερευνητικού έργου μέσω δεικτών μέτρησης όπως ετεροαναφορές, προβολές, επιστημονικές αναφορές σε δικτυακούς τόπους (scholarly mentions) και άλλα.

Για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η χρήση των αναγνωριστικών (username/password) είτε από την υπηρεσία ScienceDirect, είτε από την Scopus. Σε περίπτωση που δε διαθέτετε προσωπικό λογαριασμό μπορείτε να δημιουργήσετε δωρεάν. 


Λογότυπο NildeΣτo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ψηφιακής Σύγκλισης (ΕΣΠΑ 2007-2013), έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2013 η Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων, η οποία απευθύνεται σε φορείς και οργανισμούς που δεν είναι μέλη του HEAL-Link.

Οι Δημόσιοι Οργανισμοί και Φορείς, που δεν αποτελούν μέλη του HEAL-Link, δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες περιεχόμενο των ηλεκτρονικών πηγών του. Μέσω της δικτυακής πύλης του Συνδέσμου (www.heal-link.gr) μπορούν να εντοπίσουν πληροφορίες για το υλικό που επιθυμούν (τίτλος περιοδικού, τίτλος άρθρου, συγγραφείς, χρονολογία έκδοσης, τόμος/τεύχος, περίληψη), αλλά δεν μπορούν να ανακτήσουν το πλήρες κείμενο του.

Η Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων παρέχει τη δυνατότητα στις βιβλιοθήκες και στους τελικούς χρήστες των Οργανισμών (μη κερδοσκοπικοί φορείς, χρηματοδοτούμενοι από το Δημόσιο) να αιτούνται το πλήρες κείμενο των επιστημονικών άρθρων, που θεωρούν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Έπειτα, το προσωπικό της Υπηρεσίας εντοπίζει το υλικό και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους, μέσω ενός Λογισμικού Διαδανεισμού και Ασφαλούς Αποστολής Εγγράφων (NILDE), που διασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) που το διέπουν (όπως προβλέπεται στις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τους εκδότες/παρόχους).

Η Υπηρεσία λειτουργεί πιλοτικά, χωρίς χρέωση για τους συμμετέχοντες οργανισμούς προς το παρόν.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση https://nilde.heal-link.gr/

Επικοινωνία: 


Επιστημονικό Αναγνωστήριο

Μεγάλη Δευτέρα06.04.201508.00-15.30
Μεγάλη Τρίτη07.04.201508.00-15.30
Μεγάλη Τετάρτη08.04.201508.00-15.30
Μεγάλη Πέμπτη09.04.201508.00-13.00
Μεγάλη Παρασκευή10.04.2015ΚΛΕΙΣΤΟ
Δευτέρα του Πάσχα13.04.2015ΚΛΕΙΣΤΟ

Από Τρίτη 14.04.2015 θα ισχύει το κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας του Επιστημονικού Αναγνωστηρίου, καθημερινές (08.00 – 20.00).

 


 

Φοιτητικό Αναγνωστήριο

Μεγάλη Δευτέρα06.04.201508.00-22.00
Μεγάλη Τρίτη07.04.201508.00-22.00
Μεγάλη Τετάρτη08.04.201508.00-22.00
Μεγάλη Πέμπτη09.04.201508.00-13.00
Μεγάλη Παρασκευή10.04.2015ΚΛΕΙΣΤΟ
Μεγάλο Σάββατο11.04.2015ΚΛΕΙΣΤΟ
Κυριακή του Πάσχα12.04.2015ΚΛΕΙΣΤΟ
Δευτέρα του Πάσχα13.04.2015ΚΛΕΙΣΤΟ

Από Τρίτη 14.04.2015 θα ισχύει το κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας του Φοιτητικού Αναγνωστηρίου, καθημερινές (08.00 – 02.00) και Σαββατοκύριακα (08.00 – 00.00).

Επικοινωνία: 

Γραφείο πληροφόρησης, δανεισμού και διαδανεισμού

Τηλέφωνο: 

2310 995390

Email: 

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ - Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τα συμβόλαια που έχει υπογράψει ο ΣΕΑΒ με τους εκδότες, ο Σύνδεσμος έχει την επιλογή να ασκήσει το δικαίωμα για «προαιρετική αποδέσμευση» (opt-out) μέχρι τις 31/03 κάθε έτους, σε περίπτωση που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις των συμβάσεων που έχουν συναφθεί για τα έτη 2013-2015 με τους εκδότες.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη αυτόν τον όρο, καθώς και το γεγονός ότι για το 2015 ο Σύνδεσμος διαθέτει μόνο το ήμισυ του απαιτούμενου ετήσιου προϋπολογισμού (κατάσταση για την οποία είναι ενημερωμένοι τόσο η Σύνοδος των Πρυτάνεων και των Προέδρων των ΤΕΙ, όσο και ο Υπουργός Παιδείας), ο ΣΕΑΒ προέβη στις παρακάτω κινήσεις:
Ζητήθηκε από τους εκδότες η παράταση της ημερομηνίας για την προαιρετική αποδέσμευση στις 30/06/2015 (αντί για τις 31/03/2015), με ταυτόχρονη διαβεβαίωση ότι οι εκδότες θα αποπληρωθούν για αυτούς τους 6 μήνες καθώς και ότι θα καταβληθούν τα οφειλόμενα (σε κάποιους από αυτούς) από προηγούμενα έτη. Οι περισσότεροι εκδότες συμφώνησαν με τη συγκεκριμένη πρόταση και ο Σύνδεσμος εξασφάλισε ότι σε αυτούς θα διατηρήσει το δικαίωμα για perpetual rights (για περιεχόμενο που θα πληρωθεί μέχρι τις 30/06/2015).
Οι εκδότες που συμφώνησαν στη μετακίνηση της ημερομηνίας προαιρετικής αποδέσμευσης (opt-out) για τον Ιούνιο, είναι οι παρακάτω:

 • ACM
 • AIP
 • Elsevier
 • Emerald
 • IOP
 • Lippincott Williams & Wilkins
 • OUP
 • Project MUSE
 • PsycARTICLES (APA)
 • Sage
 • Springer
 • T&F
 • Wiley

Οι εκδότες, στους οποίους από 01/04/2015 ο Σύνδεσμος διακόπτει τις συμβάσεις του και δεν έχουμε πρόσβαση, είναι οι παρακάτω:

 • ACS
 • APS
 • IEEE
 • CUP

Επικοινωνία: 


Το Ephorus αποτελεί ένα εργαλείο ανίχνευσης λογοκλοπής το οποίο συγκρίνει τα υποβαλλόμενα σε αυτό κείμενα με:

 • πηγές ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο
 • κείμενα που έχουν αποθηκευθεί στη βάση του Ephorus (παλαιές υποβολές). Η βάση αυτή διαρκώς εμπλουτίζεται από τους συνδρομητές του εργαλείου
 • κοινή βάση Ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (ΝΕΟ)
 • εργασίες που υποβάλλονται μέσω του elearning.auth.gr (ΝΕΟ)

Κοινή βάση Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ υπήρξε η πρώτη βιβλιοθήκη στην Ελλάδα που αγόρασε το λογισμικό ανίχνευσης πιθανής λογοκλοπής Ephorus. Εδώ και δύο μήνες ξεκίνησε (με πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης του Παν.Πατρών) η συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια και ΤΕΙ Ελλάδας και Κύπρου που αγόρασαν το Ephorus μετά τη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ, προκειμένου να δημιουργηθεί μία κοινή βάση για όλα τα Ελληνικά ιδρύματα. Η κοινή βάση έχει δημιουργηθεί από την υπηρεσία υποστήριξης του Ephorus με αποτέλεσμα σήμερα όλα τα κείμενα που υποβάλλονται στο Ephorus να αντιπαραβάλλονται με κείμενα που έχουν υποβληθεί από όλα τα συνεργαζόμενα ιδρύματα και όχι μονο από το ΑΠΘ.

Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα είναι: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ενσωμάτωση του Ephorus στο elearning.auth.gr

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ και του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ που υποστηρίζει την υπηρεσία elearning.auth.gr συνεργάστηκε με την υπηρεσία υποστήριξης του Ephorus, προκειμένου να ενσωματωθεί το εργαλείο Ephorus στο λογισμικό Moodle. Τώρα όλες οι εργασίες που υποβάλλονται στο πλαίσιο ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω της υπηρεσίας elearning.auth.gr αυτόματα υποβάλλονται για έλεγχο λογοκλοπής στο εργαλείο Ephorus. 

Επικοινωνία: 

Υπηρεσία δικτυακού τόπου

Τηλέφωνο: 

2310 991603, 995480

Email: 

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ - Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Λογότυπο συνεδρίου IAML/IMS 2015

 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ θα εκπροσωπηθεί επάξια από τους βιβλιοθηκονόμους Άρη Μπαζμαδέλη και Σοφίας Τσοπάνη της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στο παγκόσμιο συνέδριο Music Research in the Digital Age που διοργανώνουν από κοινού η International Association of Music Libraries και η International Musicological Society στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στη διάσημη σχολή Julliard School of Music. 

Η εργασία τους (poster) με τίτλο "Free on line access to music manuscripts of Byzantine chant: A means of documenting and promoting" αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια ανάδειξης της μοναδικής συλλογής χειρογράφων βυζαντινής μουσικής που διαθέτει η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. 

 

Περίληψη της εργασίας (στα Αγγλικά)This presentation will introduce the 20th century byzantine music collection of the Library of the School of Musical Studies of the Aristotle University of Thessaloniki. and primarily the unique collection of the 20th century byzantine music manuscripts. It will focus on the collection of music manuscripts of the Magister Domesticus of the Ecumenical Patriarcate Fr Nikolaos Mavropoulos. The manuscripts of Byzantine, post-Byzantine and “modern” ecclesiastical chant are of fundamental importance for many fields of study. In this paper, we advocate for digital archiving of the manuscripts of Fr N.Mavropoulos and the potential use of web technology in “evangelization”. Free access to usable-quality images of eastern orthodox manuscripts via the web would promote scholarly study. Such study may lead to a deeper understanding of the song and practices of past generations and this can strengthen the links that connect the modern to the ancient church music traditions. Web resources act to raise public awareness, appreciation, and respect for tradition.

Δικτυακός τόπος συνεδρίου

Αρχεία: 


Η συλλογή ηλεκτρονικών De Gruyter eBooks περιλαμβάνει 125 τίτλους σε θέματα λογοτεχνίας και γλωσσολογίας, όπως και εκατοντάδες βιβλίων ελεύθερης και ανοικτής πρόσβασης.

Πρόκειται για δωρεά της Γερμανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.


Λογότυπο Palgrave ConnectΓια όλο το μήνα Μάρτιο ισχύει δοκιμαστική πρόσβαση στην Palgrave Connect, το περιβάλλον διάθεσης ηλεκτρονικών βιβλίων του εκδότη Pagrave. Η δοκιμαστική πρόσβαση ισχύει για τις παρακάτω συλλογές:

 • Business & Management Collection 2012
 • History Collection 2012
 • Language & Linguistics Collection 2012
 • Religion & Philosophy Collection 2012

 


Palgrave Macmillan Journals Trial access Promo bannerΓια όλο το μήνα Μάρτιο ισχύει δοκιμαστική πρόσβαση στα περιοδικά του εκδότη Palgrave Macmillan.

Η συλλογή περιοδικών Palgrave Macmillan Journals περιλαμβάνει:

 • Health Journals
 • Business & Management Journals
 • Crime & Security Journals
 • Economics Journals
 • Finance Journals
 • Marketing Journals
 • Information Systems & Information Technology Journals
 • Politics & International Relations Journals
 • Social & Cultural Studies Journals
 • Psychoanalysis Journals
 • Education Journals

 

Σελίδες