ΑνακοινώσειςΣύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΑΒ/HEAL-Link σας πληροφορούμε ότι έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση στα τεύχη του 2010 των περιοδικών του εκδοτικού οίκου Elsevier και του εκδοτικού οίκου Wiley και στα τεύχη του 2009-2010 των περιοδικών του BlackWell.


Ανακοίνωση του ΣΕΑΒ-HEAL Link σχετικά με την πρόσβαση στην καινούρια πλατφόρμα του Wiley, Wiley Online Librαry.

"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 7 και 8 Αυγούστου η πλατφόρμα Wiley InterScience θα αντικατασταθεί πλήρως από την πλατφόρμα Wiley Online Library.

Ο εκδότης βεβαιώνει ότι για κάποιο χρονικό διάστημα τα παλιά urls περιοδικών θα οδηγούν στις νέες σελίδες περιοδικών στο Wiley Online Library. Επίσης υποστηρίζει ότι η αντικατάσταση των urls των περιοδικών θα πρέπει να γίνει αφού επιβεβαιωθεί ότι η έναρξη λειτουργίας του Wiley Online Library είναι επιτυχής.

Για το λόγο αυτό καθώς και για το γεγονός ότι την περίοδο που θα γίνει η αντικατάσταση ως και τέλη Αυγούστου το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστό, υπάρχει πιθανότητα να παρουσιαστούν ως τις αρχές Σεπτεμβρίου (που υπολογίζουμε να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των σωστών urls των περιοδικών του Wiley) προβλήματα σύνδεσης (links) σε κάποια περιοδικά."


Σας ενημερώνουμε ότι τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται πλέον ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (σύμφωνα με το Ν.3861/2010,άρθρο 7 /τ.Α΄112 -13.7.2010).


Θερινό ωράριο λειτουργίας Φοιτητικού Αναγνωστηρίου και διοικητικών υπηρεσιών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης:

α) Το Φοιτητικό Αναγνωστήριο θα λειτουργήσει μέχρι τις 16/07/10. Δεν θα λειτουργήσει από 17/07 ως 18/08/10.

β) Η Υπηρεσία Πληροφόρησης, Δανεισμού-Διαδανεισμού, Αναγνωστήριο θα λειτουργήσει μόνον κατά την πρωινή βάρδια, ώρα 8.00 πμ – 14.30 μ.μ., κατά τα εξής διαστήματα: από 19/07 ως και 28/07/2010 και από 19/08 ως και 27/08/2010 Δεν θα λειτουργήσει για το διάστημα από 29/07 ως και 18/08/2010.

γ) Επίσης οι λοιπές διοικητικές υπηρεσίες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης δεν θα λειτουργήσουν από 29/07 ως και 18/08/2010 διότι κατ' αυτό το χρονικό διάστημα το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό. Κάθε προηγούμενη σχετική ανακοίνωση παύει να έχει ισχύ.


Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΑΒ/HEAL-Link αποκαταστάθηκε η πρόσβαση στα περιοδικά και τα πρακτικά συνεδρίων της IEEE.


Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΑΒ/HEAL-Link η πρόσβαση στις βάσεις Oxford Reference Online, Grove Art και Grove Music καθώς και στα περιοδικά των εκδοτικών οίκων Sage και Blackwell έχει αποκατασταθεί πλήρως.


H Ψηφιακή Πύλη Δημόσιων Βιβλιοθηκών προσφέρει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περισσότερων από 41.000 τεκμηρίων από τις συλλογές των δημόσιων ελληνικών βιβλιοθηκών. Το ψηφιοποιημένο υλικό είναι βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, χάρτες, έγγραφα, χειρόγραφα, κ.ά. και χρονολογείται πριν το 1920


Η συλλογή Digital National Security Archive περιέχει την πιο ολοκληρωμένη σειρά από αποχαρακτηρισμένα κυβερνητικά έγγραφα.Περιλαμβάνει 33 συλλογές που αποτελούνται από πάνω από 80.000 αναλυτικά ευρετήριο των εγγράφων, με περισσότερες από 500.000 συνολικά σελίδες. Καλύπτει χρονικά τα πιο σημαντικά διεθνή γεγονότα και τις πιο σημαντικές πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτείων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έως το 21ο αίωνα. Συμπεριλαμβάνονται επίσης γλωσσάρια, χρονολογίες, βιβλιογραφίες, επισκοπήσεις, και φωτογραφίες.

Σελίδες