Αποκατάσταση πρόσβασης στα ORO, Grove Art και Grove Music και στα περιοδικά των Sage και Blackwell

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΑΒ/HEAL-Link η πρόσβαση στις βάσεις Oxford Reference Online, Grove Art και Grove Music καθώς και στα περιοδικά των εκδοτικών οίκων Sage και Blackwell έχει αποκατασταθεί πλήρως.