Αποκατάσταση πρόσβασης στην IEEE

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΑΒ/HEAL-Link αποκαταστάθηκε η πρόσβαση στα περιοδικά και τα πρακτικά συνεδρίων της IEEE.