Αποκατάσταση πρόσβασης στον εκδοτικό οίκο Elsevier και Wiley

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΑΒ/HEAL-Link σας πληροφορούμε ότι έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση στα τεύχη του 2010 των περιοδικών του εκδοτικού οίκου Elsevier και του εκδοτικού οίκου Wiley και στα τεύχη του 2009-2010 των περιοδικών του BlackWell.