Αποκατάσταση πρόσβασης στους τίτλους του Taylor & Francis που μεταφέρθηκαν στην Informa Healthcare

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την υπογραφή του συμβολαίου με τον Taylor & Francis για τα έτη 2010-2012, εξασφάλισε την πρόσβαση για τα έτη που είχε συνδρομή έως το 2008 των 156 τίτλων περιοδικών που περιλαμβάνονταν στο συμβόλαιο σε προηγούμενα συμβόλαια με τον Taylor & Francis και μεταφέρθηκαν στην πλατφόρμα της Informa Healthcare.