Βοήθεια στην έρευνα


Απευθυνθείτε στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  • τηλέφωνο 2310 999000 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30-15:00)
  • fax 2310998492
  • ηλεκτρονική διεύθυνση support@auth.gr
  • η επιτόπου εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ λειτουργεί στο αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30-14:30.

Τα μέλη του ΑΠΘ (ΔΕΠ,  προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες και υπάλληλοι) καθώς και τα μέλη άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και του ΕΑΠ μπορούν να εγγραφούν με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. Για τους εξωτερικούς χρήστες και φοιτητές/τριες ΑΠΚΥ εκδίδεται κάρτα από τη βιβλιοθήκη. 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε τη σελίδα: Δανεισμός, Κάρτα, Κρατήσεις.


Πληκτρολογήστε στο πρόγραμμα φυλλομέτρησης (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, κ.ά.) τη διεύθυνση: http://whatismyip.com/. Ελέγξτε αν η IP διεύθυνσή σας είναι της μορφής 155.207.xxx.xxx .

Αν είναι αυτής της μορφής είστε πράγματι εντός του δικτύου ΑΠΘ και δε θα πρέπει να έχετε κανένα πρόβλημα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές συνδρομές του ΣΕΑΒ και της ΒΙβλιοθήκης ΑΠΘ.

Αν η IP διεύθυνσή σας δεν είναι της μορφής 155.207.xxx.xxx, τότε θα πρέπει να συνδεθείτε με το δίκτυο του ΑΠΘ ακολουθώντας τις οδηγίες 'Πρόσβαση στις πηγές'.


Η πρόσβαση στις συνδρομές του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / Heal-Link) και της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ πραγματοποιείται από την πλευρά των εκδοτών με έλεγχο της IP διεύθυνσης του υπολογιστή σας. 

Συμβουλευθείτε τον οδηγό 'Πρόσβαση στις πηγές' για περισσότερες πληροφορίες. 


Το ΑΠΘ σας παρέχει τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και τη δυνατότητα επίσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (οδηγίες για την απόκτηση e-mail από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου).
Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε διαφορετικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (για παράδειγμα gmail, yahoo, hotmail) μπορείτε να προωθείτε τα μηνύματα που δέχεστε στο λογαριασμό του ΑΠΘ σε οποιαδήποτε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιθυμείτε. Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Συνδεθείτε στη σελίδα accounts.auth.gr χρησιμοποιώντας τα αναγνωριστικά (username & password) του ΑΠΘ.
  2. Επιλέξτε "Προώθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"
  3. Πληκτρολογήστε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου επιθυμείτε να προωθούνται τα μηνύματα που δέχεστε στο λογαριασμό του ΑΠΘ.

Σελίδες