Επιστήμες υγείας


Ανοικτή πρόσβαση

Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ στην προσπάθειά της να υποστηρίξει την έρευνα διαθέτει τις ελληνικές έντυπες συνδρομές της προς ευρετηρίαση και αναρτά τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας ελεύθερα στο διαδίκτυο μέσω του προγράμματος Open Journals System. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των εργασιών πραγματοποιείται στα πλαίσια πτυχιακών εργασιών και με τη συνδρομή του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 

Ευρετηριάζονται μόνο τα ενυπόγραφα άρθρα και για το καθένα από αυτά παρέχονται τα παρακάτω στοιχεία: τίτλος, συγγραφέας -είς, περίληψη (ή οι πρώτες 100 λέξεις), θέματα και λέξεις-κλειδιά. Τα άρθρα είναι οργανωμένα ανά τεύχος στο οποίο έχουν εκδοθεί. Τα πλήρη κείμενα είναι διαθέσιμα MONO από την έντυπη έκδοση του περιοδικού. Μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα τεύχη μέσα από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Αλφαβητική Λίστα Περιοδικών που ευρετηριάζονται (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υπηρεσία είναι υπό ανάπτυξη και δεν υπάρχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο)

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση, παρατήρηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη Υπηρεσία δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ.

 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών - ΙΚΕΕ φιλοξενεί δύο συλλογές: τις 'Επιστημονικές Εργασίες Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ' και τη 'Γκρίζα βιβλιογραφία ΑΠΘ'.

Επιστημονικές Εργασίες Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ
Στη συλλογή αυτή αναρτώνται υπό καθεστώς ανοικτής πρόσβασης το έργο των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών ΑΠΘ, όπως άρθρα σε περιοδικά και σε συνέδρια, βιβλία, καλλιτεχνικό και πολυμεσικό έργο, μελέτες, κ.ά. Περισσότερα.

Γκρίζα Βιβλιογραφία
Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές διατριβές και πτυχιακές εργασίες. Περισσότερα.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο ΙΚΕΕ. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.


Ανοικτή πρόσβαση

Μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και ερευνητικά άρθρα που έχουν εκπονηθεί σε πανεπιστήμια της Κύπρου. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Συνδρομή Heal-Link

Μέσω της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link τα μέλη του Συνδέσμου έχουν πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες (βλ. Πρόσβαση στις πηγές) χωρίς να εμπλέκεται σε αυτήν τη διαδικασία η δημιουργία λογαριασμού My-HEAL-Link, που είναι μια υπηρεσία εξατομίκευσης.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Η “Προθήκη” στοχεύει στην παροχή ενός on line περιβάλλοντος και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη φιλοξενία και ελεύθερη διάθεση των περιοδικών που εκδίδονται κάτω από τη θεσμική «ομπρέλα» του πανεπιστημίου ή/και με την ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του.

Φιλοξενεί περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που εκδίδονται από φορείς του ΑΠΘ, όπως Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο υπηρεσίας 'Προθήκη'. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.


Ανοικτή πρόσβαση

Η υπηρεσία ‘Συνεδριοθήκη’ στόχο έχει την καταχώρηση και προβολή των συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που διεξάγονται στο ΑΠΘ, σε ένα ενιαίο τυποποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον με δυνατότητα υποβολής κριτηρίων αναζήτησης, η οποία θα συμβάλλει με τη σειρά της στην αναβάθμιση των υπαρχουσών υπηρεσιών.

Φιλοξενεί συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από φορείς του ΑΠΘ, όπως Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, κ.ά.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο 'Συνεδριοθήκη'. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.

Διαδίκτυο

Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών

Σελίδες