Επιστήμες υγείαςΔιαδίκτυο

To eMedicine είναι βάση δεδομένων για γιατρούς, ελεύθερης πρόσβασης.Διαδίκτυο

Η εγκυκλοπαίδεια είναι μία συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας και του κοινού. Μπορούν οι επισκέπτες του ιστότοπου να προσθέσουν εικόνες και video σε σχέση με τη φύση και να προσθέσουν σχόλια στα περιεχόμενα του site.

Πλήρες κείμενο: 


Συνδρομή ΑΠΘ

Το Essential Science Indicators (ESI) παρέχει στους ερευνητές στοιχεία που σχετίζονται με την ποσοτική ανάλυση της έρευνας και των τάσεων που επικρατούν σε κάθε επιστήμη και να εντοπίσουν τις κορυφαίες δημοσιεύσεις σε ένα συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης. Τόσο το Essential Science Indicators (ESI) όσο και το Journal Citation Reports (JCR) αποτελούν τα πλεόν αξιόπιστα προϊόντα αναλύσεων τα οποία η υπηρεσία Intellectual Property and Science της Thomson Reuters ενσωμάτωσε στο InCites.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Η βάση F1000Research είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα ανοικτή πρόσβασης που προσφέρει άμεση δημοσίευση, ανοικτή αξιολόγηση από ομότιμους καθώς και κοινή χρήση δεδομένων στις επιστήμες υγείας

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Διαδίκτυο

Συλλογή ξενόγλωσσων ιατρικών περιοδικών με δωρεάν online πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μετά την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος

Πλήρες κείμενο: Συνδρομή ΑΠΘ

Μία βιβλιογραφική βάση με λεξικά και εγκυκλοπαίδειες. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο GVRL

Διαδίκτυο

Σελίδες