Επιστήμες υγείας


Διαδίκτυο

To eMedicine είναι βάση δεδομένων για γιατρούς, ελεύθερης πρόσβασης.Διαδίκτυο

Η εγκυκλοπαίδεια είναι μία συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας και του κοινού. Μπορούν οι επισκέπτες του ιστότοπου να προσθέσουν εικόνες και video σε σχέση με τη φύση και να προσθέσουν σχόλια στα περιεχόμενα του site.

Πλήρες κείμενο: 


Συνδρομή ΑΠΘ

Το Essential Science Indicators (ESI) παρέχει στους ερευνητές στοιχεία που σχετίζονται με την ποσοτική ανάλυση της έρευνας και των τάσεων που επικρατούν σε κάθε επιστήμη και να εντοπίσουν τις κορυφαίες δημοσιεύσεις σε ένα συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης. Τόσο το Essential Science Indicators (ESI) όσο και το Journal Citation Reports (JCR) αποτελούν τα πλεόν αξιόπιστα προϊόντα αναλύσεων τα οποία η υπηρεσία Intellectual Property and Science της Thomson Reuters ενσωμάτωσε στο InCites.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Διαδίκτυο

Συλλογή ξενόγλωσσων ιατρικών περιοδικών με δωρεάν online πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μετά την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος

Πλήρες κείμενο: Συνδρομή ΑΠΘ

Μία βιβλιογραφική βάση με λεξικά και εγκυκλοπαίδειες. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο GVRL

Διαδίκτυο

Διαδίκτυο

Μηχανισμός αναζήτησης βιβλίων από την Google. Παρέχεται η δυνατότητα έρευνας, προεπισκόπησης αλλά και πρόσβαση σε πλήρες κείμενο όπου αυτό είναι ελεύθερο.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Διαδίκτυο

Μηχανή αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας. Η πρόσβαση σε συνδρομητικές πηγές ελέγχεται με IP διεύθυνση.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Σελίδες