Επιστήμες υγείας


Διαδίκτυο

Μηχανισμός αναζήτησης βιβλίων από την Google. Παρέχεται η δυνατότητα έρευνας, προεπισκόπησης αλλά και πρόσβαση σε πλήρες κείμενο όπου αυτό είναι ελεύθερο.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Διαδίκτυο

Μηχανή αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας. Η πρόσβαση σε συνδρομητικές πηγές ελέγχεται με IP διεύθυνση.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Συνδρομή Heal-Link

Μέσω της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link τα μέλη του Συνδέσμου έχουν πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες (βλ. Πρόσβαση στις πηγές) χωρίς να εμπλέκεται σε αυτήν τη διαδικασία η δημιουργία λογαριασμού My-HEAL-Link, που είναι μια υπηρεσία εξατομίκευσης.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 
Ανοικτή πρόσβαση

Το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών - ΙΚΕΕ φιλοξενεί δύο συλλογές: τις 'Επιστημονικές Εργασίες Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ' και τη 'Γκρίζα βιβλιογραφία ΑΠΘ'.

Επιστημονικές Εργασίες Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ
Στη συλλογή αυτή αναρτώνται υπό καθεστώς ανοικτής πρόσβασης το έργο των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών ΑΠΘ, όπως άρθρα σε περιοδικά και σε συνέδρια, βιβλία, καλλιτεχνικό και πολυμεσικό έργο, μελέτες, κ.ά. Περισσότερα.

Γκρίζα Βιβλιογραφία
Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές διατριβές και πτυχιακές εργασίες. Περισσότερα.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο ΙΚΕΕ. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.

Ανοικτή πρόσβαση

Περιοδικά και βιβλία ανοικτής πρόσβασης σε διάφορες επιστήμες (κυρίως θετικές και εφαρμοσμένες επιστήμες).

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο InTech Open


Διαδίκτυο

Πύλη με αξιόπιστες πηγές διαδικτύου. Οι πηγές είναι οργανωμένες θεματικά. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Σελίδες