Επιστήμες υγείαςΔιαδίκτυο

A service of the U.S. National Library of Medicine National Institutes of Health


Ανοικτή πρόσβαση

Ψηφιοποιημένα βιβλία για την ανατομία από βιβλιοθήκες των Ηνωμένων Πολιτείων

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: Διαδίκτυο

Η βιβλιογραφική βάση PubMed περιλαμβάνει περισσότερες από 23 εκατομμύρια αναφορές σε βιοϊατρική πληροφορία προερχόμενη από τη MEDLINE, περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία επιστημών υγείας. Μεγάλος αριθμός αναφορών μπορεί να περιλαμβάνει σύνδεσμο προς το πλήρες κείμενο από την PubMed Central και τους δικτυακούς τόπους εκδοτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι o Αμερικάνικος φορέας χρηματοδότησης της έρευνας στο χώρο της υγείας (National Institutes of Health - NIH) το 2008 ανακοίνωσε ότι όλοι οι ερευνητές που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν στην PubMed Central το πλήρες κείμενο των εργασιών τους εντός 12 μηνών από την επίσημη ημερομηνία δημοσίευσή τους (National Institutes of Health, 2008).

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο PubMed. © PubMed
Αναζητήστε στα περιεχόμενα της PubMed

 

Ανοικτή πρόσβαση

Το Network Digital Library of Theses and Dissertations αποτελεί ένα διεθνή οργανισμό που ασχολείται με την προώθηση, χρήση και διατήρηση διατριβών σε ηλεκτρονική μορφή (electronic theses and dissertations - ETDs). Στο μηχανισμό Global ETD Search περιλαμβάνονται περίπου 5 εκατομμύρια διατριβές από συνεργαζόμενα ιδρύματα.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Διαδίκτυο

Πύλη σχετικά με πρότυπα. Προσφέρει πρόσβαση σε εθνικούς και επιστημονικούς οργανισμούς τυποποίησης. Η πύλη διατηρείται από το National Institute of Standards and Technology του U.S. Department of Commerce.  

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο NISTΑνοικτή πρόσβαση

Ο οργανισμός OATD.org στοχεύει να αποτελέσει την καλύτερη πηγή αναζήτησης μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών που δημοσιεύονται ανά τον κόσμο υπό καθεστώς ανοικτής πρόσβασης. Ο OATD μέχρι το τέλος του 2014 έχει ευρετηριάσει περισσότερα από 2.370.000 διατριβές από περισσότερα από 1000 πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Σελίδες