Επιστήμες υγείας


Διαδίκτυο

Η PubMed Health παρέχει συστηματικές ανασκοπήσεις (systematic reviews) κλινικών δοκιμών (clinical trials) που εκδόθηκαν ή ανανεώθηκαν από το 2003 και μετά.

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο PubMed Health
Συνδρομή ΑΠΘ

Η SciELO Citation Index (1997-present) περιλαμβάνεται στη Web of Science. Παρέχει πρόσβαση σε επιστημονική αρθρογραφία ανοικτής πρόσβασης σε αντικείμενα των θετικών, των κοινωνικών επιστημών, των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών που δημοσιεύεται σε κορυφαία περιοδικά από τη Λατινική Αμερική, Πορτογαλία, Ισπανία και Νότια Αφρική. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Web of Science

Συνδρομή Heal-Link

Βιβλιογραφική βάση δεδομένων του Elsevier, με ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερους από 15.000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών και στο Διαδίκτυο, και δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή της HEAL Link.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους συγγραφείς για αναζήτηση των ετεροναφορών που έχουν γίνει στο έργο τους και για τον εντοπισμό του προσωπικού τους δείκτη h-index. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο ScopusΑνοικτή πρόσβαση

Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης  από τον εκδότη Springer. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο SpringerOpen

Ανοικτή πρόσβαση

Η υπηρεσία ‘Συνεδριοθήκη’ στόχο έχει την καταχώρηση και προβολή των συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που διεξάγονται στο ΑΠΘ, σε ένα ενιαίο τυποποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον με δυνατότητα υποβολής κριτηρίων αναζήτησης, η οποία θα συμβάλλει με τη σειρά της στην αναβάθμιση των υπαρχουσών υπηρεσιών.

Φιλοξενεί συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από φορείς του ΑΠΘ, όπως Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, κ.ά.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο 'Συνεδριοθήκη'. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.

Σελίδες