Επιστήμες υγείας
Διαδίκτυο

Σύνολο ετυμολογικών λεξικών σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ αυτών η ελληνική, η αγγλική, η γαλλική, η αραβική, η εβραϊκή, η ρωσική, η κινεζική, κ.ά.

Συνοδεύεται από θησαυρό συνωνύμων όρων, λεξικό ακρωνύμων και ειδικά επιστημονικά λεξικά Ιατρικής, Νομικής και Χρηματοοικονομικής. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο The Free Dictionary by Farlex

Ανοικτή πρόσβαση

Ακαδημαϊκά συγγράμματα και διδακτικές σημειώσεις από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Παρουσιάζονται οι διασυνδέσεις μεταξύ συγγραμμάτων. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Διαδίκτυο

Online άτλαντας ανατομίας για τους φοιτητές της Ιατρικής. Περιλαμβάνει περισσότερες από 2.000 εικόνες από την έντυπη έκδοση του Gilroy et al. Atlas of Anatomy, με πολλές δυνατότητες χρήσης των εικόνων.

Η πρόσβαση πραγματοποιείται στη demo έκδοση του Άτλαντα. Επομένως δεν παρέχεται πρόσβαση στα πλήρη περιεχόμενα του Άτλαντα. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Συνδρομή ΑΠΘ

Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων που καλύπτουν θέματα επιστήμης & τεχνολογίας, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Στη Web of Science Core Collection περιλαμβάνονται: 

  • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1900-present
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) --1900-present
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-present
  • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present

Ακόμα μέσω του περιβάλλοντος της Web of Science είναι δυνατή η πρόσβαση και σε:

  • KCI-Korean Journal Database (1980-present)
  • SciELO Citation Index (1997-present)
  • Zoological Record® (1894-present) 
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) 2015 - present)
  • Russian Science Citation Index

 

Webinar: Το μονοπάτι για την ερευνητική ανακάλυψη: Web of Science Core Collection

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 
Σελίδες