Επιστήμες υγείας


Ανοικτή πρόσβαση

Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης  από τον εκδότη Springer. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο SpringerOpen

Ανοικτή πρόσβαση

Η υπηρεσία ‘Συνεδριοθήκη’ στόχο έχει την καταχώρηση και προβολή των συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που διεξάγονται στο ΑΠΘ, σε ένα ενιαίο τυποποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον με δυνατότητα υποβολής κριτηρίων αναζήτησης, η οποία θα συμβάλλει με τη σειρά της στην αναβάθμιση των υπαρχουσών υπηρεσιών.

Φιλοξενεί συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από φορείς του ΑΠΘ, όπως Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, κ.ά.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο 'Συνεδριοθήκη'. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.Διαδίκτυο

Σύνολο ετυμολογικών λεξικών σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ αυτών η ελληνική, η αγγλική, η γαλλική, η αραβική, η εβραϊκή, η ρωσική, η κινεζική, κ.ά.

Συνοδεύεται από θησαυρό συνωνύμων όρων, λεξικό ακρωνύμων και ειδικά επιστημονικά λεξικά Ιατρικής, Νομικής και Χρηματοοικονομικής. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο The Free Dictionary by Farlex

Ανοικτή πρόσβαση

Ακαδημαϊκά συγγράμματα και διδακτικές σημειώσεις από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Παρουσιάζονται οι διασυνδέσεις μεταξύ συγγραμμάτων. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Διαδίκτυο

Online άτλαντας ανατομίας για τους φοιτητές της Ιατρικής. Περιλαμβάνει περισσότερες από 2.000 εικόνες από την έντυπη έκδοση του Gilroy et al. Atlas of Anatomy, με πολλές δυνατότητες χρήσης των εικόνων.

Η πρόσβαση πραγματοποιείται στη demo έκδοση του Άτλαντα. Επομένως δεν παρέχεται πρόσβαση στα πλήρη περιεχόμενα του Άτλαντα. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Διαδίκτυο

Η tripdatabase είναι μια ιατρική βάση δεδομένων που αποτελεί ένα γρήγορο εργαλείο εντοπισμού υψηλής ποιότητας κλινικών ερευνών τα οποία είναι δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους στο θεματικό πεδίο της ιατρικής.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: Σελίδες