Γκρίζα βιβλιογραφία

Η γκρίζα βιβλιογραφία αφορά ερευνητικό υλικό, δημοσιευμένο ή μη, το οποίο δε διανέμεται εμπορικά. Μερικά παραδείγματα είναι:

  • Μεταπτυχιακές εργασίες
  • Διδακτορικές διατριβές
  • Παραδοτέα χρηματοδοτούμενων έργων
  • Τεχνικές αναφορές
  • Πρακτικά/παρουσιάσεις συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων
  • Έρευνες
  • Στατιστικά στοιχεία
  • Κυβερνητικά έγγραφα

Ο εντοπισμός της γκρίζας βιβλιογραφίας είναι πιο δύσκολος και πολλές φορές αποτελεί την καλύτερη πηγή πληροφόρησης σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις σε κάποιους τομείς. Στις καρτέλες 'Διατριβές' και 'Άλλες πηγές' θα βρείτε χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για την αναζήτηση πηγών γκρίζας βιβλιογραφίας. 
 

Διδακτορικές διατριβές ΑΠΘ

Αναζητήστε στην καρτέλα 'Κατάλογος' προσθέτοντας στην αναζήτησή σας τη φράση ΚΑΙ “Διατριβές,  Ακαδημαϊκές”.
Παράδειγμα: Αρχιτεκτονική ΚΑΙ “Διατριβές,  Ακαδημαϊκές”

Διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν σε άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια
Ξενόγλωσσες διδακτορικές διατριβές

Αναζητήστε πρότυπα μέσω:

Σημειώστε ότι τα πρότυπα αποτελούν εξειδικευμένη πληροφορία η οποία συχνά πωλείται από τους οργανισμούς. Κάποιες φορές, ωστόσο, στο πλαίσιο της διαβούλευσης δημοσιεύονται εκδοχές των προτύπων οι οποίες είναι πολύ κοντά στο τελικό κείμενο. 

Στις παρακάτω διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε υλικό γκρίζας βιβλιογραφίας. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο. 

Γενικές πηγές αναζήτησης

Κλινικές έρευνες / δοκιμές (Ιατρική)

Πατέντες

Στατιστικά στοιχεία

Τεχνικές αναφορές

Η αξιολόγηση των πηγών γκρίζας βιβλιογραφίας που κάθε φορά εντοπίζονται είναι απαραίτητη, καθώς για τη δημοσίευσή τους δεν απαιτείται, ούτε ακολουθείται κάποιο σύστημα ομότιμης αξιολόγησης (peer review), όπως γίνεται στη δημοσίευση επιστημονικής αρθρογραφίας μέσω επίσημων καναλιών δημοσίευσης (π.χ. επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια με κριτές και πρακτικά).

Μία εύκολη μέθοδος που συχνά αναφέρεται είναι η AACODS η οποία προβλέπει συγκεκριμένα σημεία ελέγχου:

Accuracy – Φαίνεται να έχει ακολουθήσει επιστημονική μεθοδολογία; Διαθέτει βιβλιογραφία;
Coverage – Έχουν δηλωθεί ξεκάθαρα τυχόν περιορισμοί στην έρευνας, όπως χρονική περίοδος, γεωγραφική περιοχή, ομάδα πληθυσμού, κ.ά;
Objectivity – Είναι αντικειμενική η πηγή;
Date – Πότε δημοσιεύθηκε; Έχει τρέχουσα βιβλιογραφία;
Significance – Είναι σημαντική πηγή για την έρευνα/εργασία σας;

Ένα εύκολο εργαλείο που μπορεί να σα φανεί χρήσιμο στην αξιολόγηση δικτυακών τόπων είναι ο Website Evaluator της υπηρεσίας EasyBib.


Βιβλιογραφία
Tyndall, J. 2008. How low can you go? Towards a hierarchy of grey literature. Presented at Dreaming08: Australian Library and Information Association Biennial Conference, 2-5 September 2008, Alice Springs.
Monash University, 2016. Evaluating the Reliability of Sources Tutorial.

Επικοινωνία : 

Υπηρεσία εκπαίδευσης χρηστών

Λογότυπο υπηρεσίας 'Εκπαίδευση χρηστών'

Τηλέφωνο: 

2310 994216

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, νέο κτίριο

Σχετικοί οδηγοί: