Διαδανεισμός - Χρεώσεις


Η λειτουργία και οι χρεώσεις της υπηρεσίας Διαδανεισμού ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ και συγκεκριμένα από το άρθρο 4.4. Διαδανεισμός.

Ενδεικτικές χρεώσεις

Άρθρα από Ελλάδα (ΕΚΤ)1-20 σελ./ 3 ευρώ
21-30 σελ./ 3,80 ευρώ
31-40 σελ./ 4,40 ευρώ
41- σελ. 1,00 ευρώ + 0,10/σελ.
Άρθρα από βιβλιοθήκες του εξωτερικούΤο κόστος ποικίλει ανάλογα με τη χρέωση της υπηρεσίας/ βιβλιοθήκης που προμηθεύει το άρθρο. Ενδεικτικά, ένα άρθρο 1-10 σελίδες μπορεί να στοιχίζει από 2 Ευρώ έως 28 Ευρώ.
Βιβλία από βιβλιοθήκες ΕλλάδαςΟ χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής (courrier) από και προς τη βιβλιοθήκη που διαθέτει το βιβλίο.
Βιβλία από βιβλιοθήκες του εξωτερικούΤο κόστος κυμαίνεται από 12 Ευρώ έως 40 Ευρώ ανάλογα με τη χρέωση της υπηρεσίας / βιβλιοθήκης που δανείζει το βιβλίο.

Επιστροφή χρημάτων

Οι χρήστες που ενημερώνονται από την υπηρεσία διαδανεισμού ότι το αίτημά τους δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί (αρνητική απάντηση) πρέπει να προσέρχονται για την επιστροφή του ποσού που κατέβαλαν μέσα σε διάστημα: δύο (2) μηνών, έξι (6) μηνών για ποσό μεγαλύτερο των 15 ευρώ. Μετά την παρέλευση των παραπάνω αναφερόμενων προθεσμιών, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.