Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στις 07/05

Την Πέμπτη 07 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Η διακοπή ρεύματος θα γίνει στις 14.00 και θα διαρκέσει έως την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών. 

Από τη διακοπή ρεύματος θα επηρεαστούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΑΠΘ - ipac.lib.auth.gr. Η ενοποιημένη αναζήτηση search.lib.auth.gr θα λειτουργεί κανονικά, αλλά δε θα φαίνονται πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των βιβλίων (Δανεισμένο, Στη Βιβλιοθήκη, κ.ά.)
  • Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθήκης (Horizon). Δε θα είναι δυνατοί οι δανεισμοί και οι επιστροφές βιβλίων.
  • Ψηφιοθήκη - digital.lib.auth.gr
  • Ρωτήστε μας! (αιτήματα πληροφόρησης και διαδανεισμού)

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες θα λειτουργούν κανονικά. 

Ζητούμε την κατανόησή σας για την αναστάτωση.