Δωρεάν ηλεκτρονική διάθεση ΦΕΚ Εθνικού Τυπογραφείου

Σας ενημερώνουμε ότι τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται πλέον ΔΩΡΕΑΝ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (σύμφωνα με το Ν.3861/2010,άρθρο 7 /τ.Α΄112 -13.7.2010).