Εκπαίδευση χρηστών

Το Γραφείο Εκπαίδευσης χρηστών προσφέρει σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ μία σειρά σεμιναρίων τα οποία επαναλαμβάνονται κάθε μήνα καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (Βλ. Προγραμματισμένα σεμινάρια) και έχουν ως θέμα:

 • Ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ
  Το σεμινάριο αυτό προσφέρεται ανά Σχολή έχει ως στόχο την εξοικείωση των χρηστών με τις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες ώστε να μπορούν  να αναγνωρίσουν τις πληροφοριακές τους ανάγκες, να ταυτίσουν, να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την πληροφόρηση.
 • Mendeley - Δημιουργία προσωπικής ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας
  Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο την εκμάθηση ειδικού προγράμματος διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών. Με αυτό το πρόγραμμα είναι δυνατή η εισαγωγή μέσα στο κείμενο μεμονωμένων βιβλιογραφικών αναφορών και ολοκληρωμένης βιβλιογραφίας σε οποιοδήποτε στυλ αναφοράς επιλέγεται (π.χ. Harvard Citation Style, APA Citation Style, MLA Citation Style, κ.ά.)
 • Λογοκλοπή και πνευματικά δικαιώματα
  Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό την ενημέρωση των χρηστών πάνω σε θέματα που αφορούν σε πνευματικά δικαιώματα  και περιπτώσεις λογοκλοπής . Γίνεται αναφορά στον Ν. 2121/93 περί πνευματικών δικαιωμάτων, σε πρότυπα βιβλιογραφίας (Citation Styles), σε καλές πρακτικές με σχετικά παραδείγματα, στην χρήση ανοικτών αδειών Creative Commons και την αναζήτηση υλικού που διατίθεται με ανοικτές άδειες.
 • Παρουσίαση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ
  Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο την παρουσίαση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (Blackboard, Moodle) της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ και την εκπαίδευση των φοιτητών στη χρήση του.

Αν είστε μέλος ΔΕΠ, μπορείτε να αιτηθείτε τη διοργάνωση ενός σεμιναρίου στο μάθημά σας

 Χώροι διεξαγωγής σεμιναρίων:

 • Αίθουσα σεμιναρίων Κεντρικής Βιβλιοθήκης, β’ υπόγειο με 20 Η/Υ
 • Κεντρική Νησίδα Η/Υ ΑΠΘ, ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης με 20 Η/Υ
 • Αίθουσα που θα προτείνει ο διδάσκων /η διδάσκουσα

Επικοινωνία: 

Υπηρεσία εκπαίδευσης χρηστών

Λογότυπο υπηρεσίας 'Εκπαίδευση χρηστών'

Τηλέφωνο: 

2310 994216

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, νέο κτίριο

Σχετικά έντυπα: