Επανέκδοση σπάνιου βιβλίου από τη συλλογή Τρικόγλου

Ένα σπάνιο βιβλίο της συλλογής Τρικόγλου επανεκδίδεται από την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών. Πρόκειται για το βιβλίο του λευκαδίτη γιατρού Π.Δ. Στεφανίτζη, το οποίο εκδόθηκε στο τυπογραφίο Ράλλη στην Αθήνα το 1839. Το βιβλίο με τίτλο "Απλή και μεμαρτυρημένη έκθεσις των εν Ελλάδι πράξεων και τυχών αυτού απ'αρχής του αγώνος της επαναστάσεως μέχρι σήμερον" αναφέρεται σε γεγονότα και μάχες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 

Η παρουσίαση της έκδοσης θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας την Τετάρτη 7 Αυγούστου, στις 19.30.

Τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ θα εκπροσωπήσει η Προϊσταμένη διεύθυνσης, κα. Αικατερίνη Νάστα. 

Επικοινωνία: 

Φωτογραφία Κατερίνας Νάστα
Νάστα Κατερίνα
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Τηλέφωνο: 

2310 995325

Email: 

Αρχεία: