Επικοινωνία υπηρεσιών και περιφερειακών βιβλιοθηκών


2310 991822, 991874
library@mus.auth.gr

2310 999433
mnikol@dent.auth.gr

2310 996439, 996466
eadali@econ.auth.gr

2310 991242, 991165, 995047
educationlib@educ.auth.gr

2310 997111, 997027
sitas@lit.auth.gr, bkostop@lit.auth.gr, sakellar@lit.auth.gr

2310 997953, 997318
libphil@edlit.auth.gr

2310997638
chviarou@pharm.auth.gr

2310 997837, 997717
chemlib@chem.auth.gr

2310 996161
library@cheng.auth.gr

2310 997339
enixarli@psy.auth.gr

2310 995354
grammateia@lib.auth.gr

2310 994211, 1604, 1331, 4218
digitization@lib.auth.gr

Σελίδες