Επικοινωνία υπηρεσιών και περιφερειακών βιβλιοθηκών


2310 995348
serials@lib.auth.gr

2310 998210
support@heal-link.gr

2310 995390, 995388, 995354
grammateia@lib.auth.gr

grammateia@lib.auth.gr

2310 991603, 995480
libraryweb@lib.auth.gr

2310 994216, 994217, 995363
ltraining@lib.auth.gr

2310 995381
educoursepacks@lib.auth.gr

2310 995381, 997272
elearning@auth.gr

2310 995379, 995333
ikeesupport@lib.auth.gr

2310 994216, 994217
prothiki@lib.auth.gr

2310 995480, 994214
conferences@lib.auth.gr

Σελίδες