Ηλεκτρονικά βιβλία ανοικτής πρόσβασης για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) διαθέτει αυτή τη στιγμή περίπου 800 τίτλους βιβλίων για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες σε ηλεκτρονική μορφή.
Πρόκειται για συνεργατική πρωτοβουλία διαφόρων πανεπιστημιακών εκδόσεων ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (Amsterdam University, Leiden University, Manchester University, Gottingen University, Firenze University) γιατην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός βιώσιμου μοντέλου έκδοσης ακαδημαϊκών βιβλίων ανοικτής πρόσβασης στο χώρο ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.