Ηλεκτρονικές Συνδρομές


Αποτελεί μία από τις βάσεις πλήρους κειμένου που περιλαμβάνονται στην BREPOLiS Latin Complete. Περιλαμβάνει ιστορικά έργα, χάρτες, νομικά κείμενα, αλληλογραφία, πολιτικά και λογοτεχνικά κείμενα από τον Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα.


Η New Westlaw International αποτελεί μία βιβλιογραφική βάση νομικού περιεχομένου η οποία αξιοποιεί νομικές πληροφορίες, όπως και πληροφορίες από την ειδησεογραφία και τον κόσμο των επιχειρήσεων. 

Πρόκειται για συνδρομή της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο μέσω Η/Υ του κτιρίου της Νομικής.

 


Η βιβλιογραφική βάση NOMOS περιλαμβάνει:
  • Σύνολο Ελληνικής Νομοθεσίας Κωδικοποιημένης, με παροχή ισχύοντος - προϊσχύσαντος δικαίου και διασύνδεση αφενός των εξουσιοδοτικών διατάξεων Νομοθετημάτων με τα κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και αφετέρου με την ερμηνευτική ή σχετική νομολογία, νομική αρθρογραφία και γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ.
  • Δίκαιο της Ε.Ε στην ελληνική γλώσσα μέσω της ενσωματωμένης στη ΝΟΜΟΣ βάσεως δεδομένων CELEX της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
  • Σημαντική Νομολογία όλων των δικαστηρίων από το έτος 1980 περίπου μέχρι σήμερα.
  • Αποδελτιωμένη (από 35 νομικά περιοδικά) σε περιλήψεις νομική αρθρογραφία (άρθρα, μελέτες) των τελευταίων 30 περίπου ετών πλέον πρόσθετου υλικού όπως π.χ. οι γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, Εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών κλπ.
  • Νομολογία ΔΕΚ βάσει της βάσεως CELEX που είναι ενσωματωμένη στη ΝΟΜΟΣ.

Πρόκειται για συνδρομή της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής. Πρόκειται για την ηλεκτρονική έκδοση της πρώτης έκδοσης του Jacques-Paul Migne's Patrologia Latina που εκδόθηκαν ανάμεσα από το 1844 και 1855 καθώς και τους 4 τόμους ευρετηρίων που εκδόθηκαν μεταξύ 1862 και 1865. Η Patrologia Latina περιλαμβάνει τα έργα των εκκλησιαστικών πατέρων από τον Τερτυλλιανό το 200 μ. Χ, ως το θάνατο του πάπα Ιννοκέντιου του 3ου το 1216


Ηλεκτρονικά περιοδικά πλήρους κειμένου μέσω του Periodicals Archive Online (PAO) Η υπηρεσία προσφέρει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των περιοδικών (backfiles) στις συλλογές 1,2,3,4,5,6. Καλύπτουν κυρίως τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Πρόσβαση παρέχεται μόνο μέσω δικτύου του ΑΠΘ (IP αναγνώριση).


Βιβλιογραφική βάση του Philosopher’s Information Center διαθέσιμη μέσα από το περιβάλλον του διαθέτη Proquest. Η Philosopher's Index περιλαμβάνει περιλήψεις και ευρετήρια από βιβλία και περιοδικά που καλύπτουν τομείς της φιλοσοφίας. Γενικά περιλαμβάνει έρευνα που έχει δημοσιευθεί σε διάφορες γλώσσες από το 1940 και εξής σε περισσότερα από 680 περιοδικά από περισσότερες από 50 χώρες.
Η ProQuest Business προβάλλει επιλεγμένες πηγές από την τρέχουσα συνδρομή της Βιβλιοθήκης στην Proquest. Οι πηγές σχετίζονται με το πεδίο των επιχειρήσεων.

Σελίδες