Θερινό ωράριο λειτουργίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Φοιτητικού Αναγνωστηρίου

Θερινό ωράριο λειτουργίας Φοιτητικού Αναγνωστηρίου και διοικητικών υπηρεσιών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης:

α) Το Φοιτητικό Αναγνωστήριο θα λειτουργήσει μέχρι τις 16/07/10. Δεν θα λειτουργήσει από 17/07 ως 18/08/10.

β) Η Υπηρεσία Πληροφόρησης, Δανεισμού-Διαδανεισμού, Αναγνωστήριο θα λειτουργήσει μόνον κατά την πρωινή βάρδια, ώρα 8.00 πμ – 14.30 μ.μ., κατά τα εξής διαστήματα: από 19/07 ως και 28/07/2010 και από 19/08 ως και 27/08/2010 Δεν θα λειτουργήσει για το διάστημα από 29/07 ως και 18/08/2010.

γ) Επίσης οι λοιπές διοικητικές υπηρεσίες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης δεν θα λειτουργήσουν από 29/07 ως και 18/08/2010 διότι κατ' αυτό το χρονικό διάστημα το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό. Κάθε προηγούμενη σχετική ανακοίνωση παύει να έχει ισχύ.