Θεσσαλονίκη

Με αφορμή την πολύτιμη δωρεά Μέγα-Χριστιανόπουλου στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ διαμορφώνεται μία συλλογή με επίκεντρο την ιστορία της Θεσσαλονίκης. 
Παρακάτω προβάλλονται αποτελέσματα αναζητήσεων από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (search.lib.auth.gr)