ΙΚΕΕ: Οδηγίες καταχώρησης

Τα στάδια για την καταχώρηση μίας νέας δημοσίευσης είναι:

 1. Ελέγχω τα προσωπικά μου στοιχεία στην ΠΥΚΑ
 2. Ελέγχω τις δημοσιεύσεις μου
  • Προβάλλω τις δημοσιεύσεις μου στη ΜΟΔΙΠ
  • Αναζητώ στο ΙΚΕΕ τις δημοσιεύσεις που δεν εντοπίστηκαν στη ΜΟΔΙΠ 
 3. Καταχωρώ μία μία τις νέες δημοσιεύσεις 

Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνώ με το ΙΚΕΕ για αναφορά προβλημάτων. 

Στάδια καταχώρησης στο ΙΚΕΕ

Τι είναι η ΠΥΚΑ;

Είναι η Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου από την οποία το ΙΚΕΕ αντλεί τη λίστα ονομάτων των συγγραφέων και τα ΑΠΜ τους (Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου). Πριν ελέγξω τις δημοσιεύσεις μου ή κάνω νέα καταχώρηση στο ΙΚΕΕ, ανατρέχω στην υπηρεσία ΠΥΚΑ (pyka.auth.gr) για να  ελέγξω ή/και να διορθώσω τα προσωπικά μου στοιχεία (κυρίως ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες κ.ά.). Αν συμφωνώ με τα δεδομένα, μπορώ να συνεχίσω στην καταχώρηση εγγραφών στο ΙΚΕΕ. Αν δε συμφωνώ, κάνω διορθώσεις και υποβάλλω ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση για να αποθηκευθεί το όνομά μου σωστά στο μητρώο φυσικών προσώπων Α.Π.Θ. 

Ποιο είναι το ΑΠΜ μου;

Ο Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου είναι ένας δεκαεξαψήφιος μοναδικός αριθμός για κάθε μέλος του ΑΠΘ. Το ΑΠΜ είναι χρήσιμο και για την αναζήτηση στο ΙΚΕΕ, όταν θέλω να προβάλλω το σύνολο των δημοσιεύσεων μου. Μπορώ να βρω το ΑΠΜ μου με δύο τρόπους:

 1. ΜΟ.ΔΙ.Π
  1. http://qa.auth.gr > Είσοδος (με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού μου) > Στοιχεία
  2. Ελέγχω τα προσωπικά μου στοιχεία και βλέπω το ΑΠΜ μου (δεκαεξαψήφιος μοναδικός αριθμός)
  3. π.χ. 0000001000094289
 2. Π.Υ.ΚΑ
  1. http://pyka.auth.gr > Είσοδος (με τα στοιχεία του ιδρυματικού μου λογαριασμού)
  2. Πανεπιστημιακά Στοιχεία (ΑΠΜ, ΑΜ κ.ά.)

Με τη μαζική εισαγωγή εγγραφών από το RefWorks στο ΙΚΕΕ και συγχρόνως με τη δυνατότητα αυτοαρχειοθέτησης των δημοσιεύσεων από τους συγγραφείς- μέλη του Α.Π.Θ. , το πρόβλημα των διπλοεγγραφών  ή πολλαπλών καταχωρήσεων έχει διογκωθεί. Για να βοηθήσουμε όλοι στην αποφυγή διπλοεγγραφών, και να είμαστε σίγουροι για το σύνολο των καταχωρημένων εργασιών των συγγραφέων/μελών του ΑΠΘ, χρειάζεται έλεγχος των δημοσιεύσεων και στα δύο συστήματα, στη ΜΟ.ΔΙ.Π και στο ΙΚΕΕ.

Α. Προβάλλω τις δημοσιεύσεις μου στη ΜΟ.ΔΙ.Π
qa.auth.gr ⇒ είσοδος (με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού) ⇒ Δημοσιεύσεις
Αν υπάρχουν εγγραφές προς διόρθωση, απευθύνομαι στο ΙΚΕΕ για περαιτέρω βοήθεια
Αν δε βλέπω όλες τις δημοσιεύσεις μου, προχωρώ στο βήμα Β.

Β. Κάνω αναζήτηση στη βάση του ΙΚΕΕ (https://ikee.lib.auth.gr)
Το ΙΚΕΕ είναι η βάση δεδομένων από την οποία αντλεί το υλικό της η ΜΟΔΙΠ και ενημερώνει την καρτέλα των δημοσιεύσεων των συγγραφέων μελών του Α.Π.Θ. Αν υπάρχουν ελλείψεις στις εγγραφές των δημοσιεύσεων (π.χ. θέματα αντιστοίχισης ΑΠΜ  κ.ά.) , μπορεί μερικές εργασίες να προβάλλονται στο ΙΚΕΕ αλλά όχι στο περιβάλλον της  ΜΟ.ΔΙ.Π. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα, κάνω αναζήτηση με τίτλο για κάθε μια εργασία που δεν εμφανίζεται στην καρτέλα μου στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Παράδειγμα αναζήτησης συγκεκριμένης δημοσίευσης (https://ikee.lib.auth.gr ⇒ αναζήτηση με τίτλο)
"Clinical, radiographic, microbiological, and immunological outcomes of flapped vs. flapless dental implants: a prospective randomized controlled clinical trial"

Δείγμα οθόνης: Αναζήτηση με τίτλο στο ΙΚΕΕ

Αν στον τίτλο της δημοσίευσης υπάρχουν ειδική στίξη αλλά και πολλές τελείες, παρενθέσεις, κλπ. τα αφαιρώ για να μην έχω πρόβλημα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αποτελέσματα αναζήτησης στο ΙΚΕΕ

 • Δε βρίσκω τον τίτλο της δημοσίευσής μου ούτε στη ΜΟ.ΔΙ.Π ούτε στο ΙΚΕΕ
  Αν έχω κάνει τα βήματα Α και Β και δεν υπάρχει το σύνολο των εργασιών μου, τότε τις καταχωρώ μόνος μου (αυτοαρχειοθέτηση) από το περιβάλλον της ΜΟ.ΔΙ.Π ή του ΙΚΕΕ (είσοδος με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού ⇒ Καταχώρηση (qa.auth.gr) ή Υποβολή (https://ikee.lib.auth.gr)
 • Ο τίτλος της δημοσίευσής μου εμφανίζεται δύο ή και περισσότερες φορές! 
  (στη ΜΟ.ΔΙ.Π ή/και στο ΙΚΕΕ)
  Αναφέρω το πρόβλημα στο ikeesupport@lib.auth.gr για να διορθωθούν,  να εμπλουτιστούν και τελικά  να εμφανιστούν στην προσωπική μου καρτέλα  στη  ΜΟ.ΔΙ.Π. (σημειώνω τον τίτλο ή το ΙΚΕΕ ID (π.χ. IKEEART-2-14-197) ή άλλο ID π.χ. κωδικός του RefWorks)
 • Υπάρχουν οι δημοσιεύσεις μου, αλλά υπάρχουν κάποια λάθη
  1. Διορθώσεις που μπορώ να κάνω μόνος/μόνη μου
   Μπορώ να τροποποιήσω και να εμπλουτίσω τις δημοσιεύσεις μου εφόσον βρίσκομαι σε μια αναλυτική εγγραφή και επιλέξω "Modify this record" ή "Τροποποίηση της παρούσας εγγραφής". Τα πεδία προς συμπλήρωση από τους συγγραφείς είναι τα εξής: Τίτλος, υπότιτλος, γλώσσα, έτος, σχολή, θέμα, λέξεις-κλειδιά, περίληψη, παρατηρήσεις/σημειώσεις.
  2. Διορθώσεις που απαιτείται η συνδρομή του Γραφείου ΙΚΕΕ ή και της ΜΟ.ΔΙ.Π (ikeesupport@lib.auth.gr, qa@auth.gr)
   • Διπλοεγγραφές ή πολλαπλές εγγραφές για συγχώνευση (αναφέρω τίτλους, ή RefID ή IKEE ID)
   • Υπάρχει συνωνυμία και έχουν καταχωρηθεί στο ΑΠΜ μου εγγραφές που δε μου ανήκουν
   • Βοήθεια σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας (μπορώ να ανεβάσω το πλήρες κείμενο;)
   • Άλλα προβλήματα (σειρά εμφάνισης συγγραφέων, διαγραφές)

Η υποβολή των εργασιών σας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από το δικτυακό τόπο της ΜΟ.ΔΙ.Π, είτε  από το ΙΚΕΕ.

Το αναλυτικό παράδειγμα καταχώρησης είναι διαθέσιμο στο αρχείο 'Οδηγίες Καταχώρησης'.

Επικοινωνία : 

Σχετικά έντυπα: