Κατάλογος

Νέες καταχωρήσεις στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ)


Συγγραφέας: Eleni Pagkopoulou, Marina Poutakidou, Alexandros Garyfallos, George Kitas2, Theodoros Dimitroulas

Συγγραφέας: Dimitroulas T, Hodson J, Panoulas VF, Sandoo A, Smith J, Kitas G.

Συγγραφέας: Mavrogeni S, Markousis-Mavrogenis G, Koutsogeorgopoulou L, Dimitroulas T,Bratis K, Kitas GD, Sfikakis P, Tektonidou M, Karabela G, Stavropoulos E,Katsifis G, Boki KA, Kitsiou A, Filaditaki V, Gialafos E, Plastiras S, Vartela V,Kolovou G

Συγγραφέας: Dimitroulas T, Hodson J, Sandoo A, Smith J, Kitas GD.

Συγγραφέας: Dimitroulas T, Lambe T, Klocke R, Kitas GD, Duarte RV.

Συγγραφέας: Ng WF, Miller A, Bowman SJ, Price EJ, Kitas GD, Pease C, Emery P, Lanyon P,Hunter J, Gupta M, Giles I, Isenberg D, McLaren J, Regan M, Cooper A, Young-MinSA, McHugh N, Vadivelu S, Moots RJ, Coady D, MacKay K, Dasgupta B, Sutcliffe N,Bombardieri M,...

Σελίδες