Κύρια Συλλογή

Η κύρια συλλογή αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων της Κεντρικής βιβλιοθήκης. Το 80% του όγκου της έχει καταλογογραφηθεί και προσφέρεται στις υπηρεσίες των χρηστών της βιβλιοθήκης. Εκδόσεις από το έτος 1931 μέχρι και σήμερα, δανείζονται, ενώ οι παλιότερες εκδόσεις δίδονται στο κοινό για χρήση μόνο στο χώρο της βιβλιοθήκης.

Φιλοξενείται στη(ν): 

Πληροφορίες πρόσβασης: 

Εκδόσεις από το έτος 1931 μέχρι και σήμερα, δανείζονται, ενώ οι παλιότερες εκδόσεις δίδονται στο κοινό για χρήση μόνο στο χώρο της βιβλιοθήκης.