Σύνολο δεδομένωνΣυνδρομή ΑΠΘ

Ο Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την κρυσταλλογραφία, με έδρα το Cambridge της Αγγλίας. Ο κύριος ρόλος του είναι η διαχείριση της Cambridge Structural Database, μιας βάσης δεδομένων με κρυσταλλογραφικές δομές μορίων.

Η πρόσβαση παρέχεται μέσω του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Cambridge Structural Database

Διαδίκτυο

Η βάση e-Πασιθέα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας παρέχει: 

  • στοιχεία επικοινωνίας των 6.000 περίπου εντύπων όλων των κατηγοριών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα
  • καταστάσεις με τα εγκεκριμένα προγράμματα της διαφημιστικής προβολής των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα
     

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

e-Πασιθέα: βάση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Συνδρομή ΑΠΘ

Το Essential Science Indicators (ESI) παρέχει στους ερευνητές στοιχεία που σχετίζονται με την ποσοτική ανάλυση της έρευνας και των τάσεων που επικρατούν σε κάθε επιστήμη και να εντοπίσουν τις κορυφαίες δημοσιεύσεις σε ένα συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης. Τόσο το Essential Science Indicators (ESI) όσο και το Journal Citation Reports (JCR) αποτελούν τα πλεόν αξιόπιστα προϊόντα αναλύσεων τα οποία η υπηρεσία Intellectual Property and Science της Thomson Reuters ενσωμάτωσε στο InCites.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Η βάση F1000Research είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα ανοικτή πρόσβασης που προσφέρει άμεση δημοσίευση, ανοικτή αξιολόγηση από ομότιμους καθώς και κοινή χρήση δεδομένων στις επιστήμες υγείας

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Open access

Glossary Links is a glossary search tool with a database of more than 5,000 glossaries and constantly growing. All the links in the glossary search are regularly checked and updated by TermCoord in terms of relevancy and reliability.
You can find glossaries according to topics and by language. The glossaries cover a wide range of domains like, for example, legal affairs, environment, medicine, consumer protection, human rights, economy and many others.

Μορφή πληροφορίας: 


Συνδρομή ΑΠΘ

Εργαλείο για την αξιολόγηση τίτλων περιοδικών που καλύπτουν τις θετικές και κοινωνικές επιστήμες. Προσφέρει τον αντίκτυπο και την επιρροή μιας δημοσίευσης στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Τόσο  το  Journal Citation Reports (JCR) όσο και το Essential Science Indicators (ESI)αποτελούν τα πλεόν αξιόπιστα προϊόντα αναλύσεων τα οποία η υπηρεσία Intellectual Property and Science της Thomson Reuters ενσωμάτωσε στο InCites.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Journal Citation Reports


Διαδίκτυο

Η tripdatabase είναι μια ιατρική βάση δεδομένων που αποτελεί ένα γρήγορο εργαλείο εντοπισμού υψηλής ποιότητας κλινικών ερευνών τα οποία είναι δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους στο θεματικό πεδίο της ιατρικής.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Σελίδες