Νέα πλατφόρμα του Wiley: Wiley Online Library

Ανακοίνωση του ΣΕΑΒ-HEAL Link σχετικά με την πρόσβαση στην καινούρια πλατφόρμα του Wiley, Wiley Online Librαry.

"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 7 και 8 Αυγούστου η πλατφόρμα Wiley InterScience θα αντικατασταθεί πλήρως από την πλατφόρμα Wiley Online Library.

Ο εκδότης βεβαιώνει ότι για κάποιο χρονικό διάστημα τα παλιά urls περιοδικών θα οδηγούν στις νέες σελίδες περιοδικών στο Wiley Online Library. Επίσης υποστηρίζει ότι η αντικατάσταση των urls των περιοδικών θα πρέπει να γίνει αφού επιβεβαιωθεί ότι η έναρξη λειτουργίας του Wiley Online Library είναι επιτυχής.

Για το λόγο αυτό καθώς και για το γεγονός ότι την περίοδο που θα γίνει η αντικατάσταση ως και τέλη Αυγούστου το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστό, υπάρχει πιθανότητα να παρουσιαστούν ως τις αρχές Σεπτεμβρίου (που υπολογίζουμε να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των σωστών urls των περιοδικών του Wiley) προβλήματα σύνδεσης (links) σε κάποια περιοδικά."