Νέα


Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απέκτησε οnline πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περισσότερων από 400 eBooks μέσω της IEEE Xplore digital library.
H συλλογή των eΒooks με θέματα Μηχανικής, Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίας, κ.ά. περιλαμβάνει πρακτικά εγχειρίδια χρήσης, πληροφοριακά βιβλία, βιβλία για επαγγελματίες και η πλειονότητα των τίτλων έχει εκδοθεί από το 2000 και μετά.Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΑΒ/HEAL Link, 29/12/2010:

"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπογράφηκαν οι παρακάτω συμβάσεις:

ALJC (ALPSP Learned Journals Collection)
OCLC FirstSearch
Project Muse
Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

Όλες οι συμβάσεις (εκτός αυτής για το OCLC FirstSearch που είναι ετήσια και θα ισχύει για το 2011) θα ισχύουν για τα έτη 2011-2012."


α) Υπηρεσία Δανεισμού, Διαδανεισμού, Πληροφόρησης - Επιστημονικό Αναγνωστήριο:

24/12/2010, 31/12/2010, 5/01/2011, από τις 08.00 π.μ.- 13.00 μ.μ.
Λοιπές εργάσιμες μέρες (27/12/2010-04/01/2011) από τις 08.00 π.μ.-15.00 μ.μ.

β) Ωράριο Φοιτητικού Αναγνωστηρίου
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την υπογραφή του συμβολαίου με τον Taylor & Francis για τα έτη 2010-2012, εξασφάλισε την πρόσβαση για τα έτη που είχε συνδρομή έως το 2008 των 156 τίτλων περιοδικών που περιλαμβάνονταν στο συμβόλαιο σε προηγούμενα συμβόλαια με τον Taylor & Francis και μεταφέρθηκαν στην πλατφόρμα της Informa Healthcare.


Η ψηφιακή βιβλιοθήκη OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) διαθέτει αυτή τη στιγμή περίπου 800 τίτλους βιβλίων για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες σε ηλεκτρονική μορφή.
Πρόκειται για συνεργατική πρωτοβουλία διαφόρων πανεπιστημιακών εκδόσεων ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (Amsterdam University, Leiden University, Manchester University, Gottingen University, Firenze University) γιατην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός βιώσιμου μοντέλου έκδοσης ακαδημαϊκών βιβλίων ανοικτής πρόσβασης στο χώρο ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Σελίδες