Νέα


Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΑΒ/HEAL-Link αποκαταστάθηκε η πρόσβαση στα περιοδικά και τα πρακτικά συνεδρίων της IEEE.


Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΕΑΒ/HEAL-Link η πρόσβαση στις βάσεις Oxford Reference Online, Grove Art και Grove Music καθώς και στα περιοδικά των εκδοτικών οίκων Sage και Blackwell έχει αποκατασταθεί πλήρως.


H Ψηφιακή Πύλη Δημόσιων Βιβλιοθηκών προσφέρει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο περισσότερων από 41.000 τεκμηρίων από τις συλλογές των δημόσιων ελληνικών βιβλιοθηκών. Το ψηφιοποιημένο υλικό είναι βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, χάρτες, έγγραφα, χειρόγραφα, κ.ά. και χρονολογείται πριν το 1920


Η συλλογή Digital National Security Archive περιέχει την πιο ολοκληρωμένη σειρά από αποχαρακτηρισμένα κυβερνητικά έγγραφα.Περιλαμβάνει 33 συλλογές που αποτελούνται από πάνω από 80.000 αναλυτικά ευρετήριο των εγγράφων, με περισσότερες από 500.000 συνολικά σελίδες. Καλύπτει χρονικά τα πιο σημαντικά διεθνή γεγονότα και τις πιο σημαντικές πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτείων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έως το 21ο αίωνα. Συμπεριλαμβάνονται επίσης γλωσσάρια, χρονολογίες, βιβλιογραφίες, επισκοπήσεις, και φωτογραφίες.

Σελίδες