Περιοδικό ΔΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ

Ανοικτή πρόσβαση

Το περιοδικό ΔΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ σε ηλεκτρονική μορφή
Το διεθνές ετήσιο περιοδικό ΔΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ, που εκδίδει το Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., από το 1999, σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση