Ηλεκτρονικές πηγές, Βιβλιογραφικές βάσεις, κ.ά.

Σύνθετη αναζήτηση


H ιστοσελίδα περιλαμβάνει δύο βάσεις δεδομένων: μια βιβλιογραφική βάση δημοσιεύσεων επιγραφών και παπύρων με μορφή χάρτη και μια βάση μεταφρασμένων και σχολιασμένων κειμένων (επιγραφών και παπύρων).


Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης-Βάσεις Δεδομένων ΕΚΤ
Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού (1973-1982) καταγράφει το σύνολο των δημοσιευμάτων, ελληνικών και ξένων που αφορούν, στις ποικίλες διαστάσεις της (πολιτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική), την Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Εκτός από τα καθαρά «ιστορικά» λήμματα , περιλαμβάνει και μελέτες γύρω από τη νεοελληνική φιλολογία, επιστήμη, τέχνη κ.λ.π


Αναζητήστε συμπληρώματα διατροφής και βότανα για να μάθετε για την αποτελεσματικότητά τους, τη συνήθη δοσολογία και τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. στο Διαδίκτυο για όλους στο θεματικό πεδίο της. Πηγές τα National Center for Complementary & Integrative Health και the Natural Medicines Comprehensive Database.Τα Βυζαντινά είναι το επιστημονικό όργανο του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο εκδίδεται κάθε χρόνο από το 1969. Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού αποτελείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου. Στο εξής τα Βυζαντινά θα εκδίδονται και ηλεκτρονικά. Στα Βυζαντινά δημοσιεύονται πρωτότυπα άρθρα που αφορούν τη Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία, Βυζαντινή Ιστορία, Αρχαιολογία και Τέχνη, Θεολογία και Δίκαιο στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.Ο «Γαληνός» αποτελεί τον πληρέστερο και εγκυρότερο ελληνικό οδηγό φαρμάκων.
Παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο επαγγελματίας Υγείας για το φάρμακο ανά εμπορική ονομασία και δραστική ουσία.

Σελίδες