Ηλεκτρονικές πηγές, Βιβλιογραφικές βάσεις, κ.ά.

Σύνθετη αναζήτηση


Τα Βυζαντινά είναι το επιστημονικό όργανο του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο εκδίδεται κάθε χρόνο από το 1969. Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού αποτελείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου. Στο εξής τα Βυζαντινά θα εκδίδονται και ηλεκτρονικά. Στα Βυζαντινά δημοσιεύονται πρωτότυπα άρθρα που αφορούν τη Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία, Βυζαντινή Ιστορία, Αρχαιολογία και Τέχνη, Θεολογία και Δίκαιο στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.Ο «Γαληνός» αποτελεί τον πληρέστερο και εγκυρότερο ελληνικό οδηγό φαρμάκων.
Παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο επαγγελματίας Υγείας για το φάρμακο ανά εμπορική ονομασία και δραστική ουσία.
 Ψηφιακό «σημείο αναφοράς» για ό,τι αφορά τη λογοτεχνική δημιουργία μεταξύ του δωδέκατου και του δέκατου όγδοου αιώνα, απ’ όλο το γεωγραφικό εύρος του Ελληνισμού από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)  

Σελίδες