Ηλεκτρονικές πηγές, Βιβλιογραφικές βάσεις, κ.ά.

Σύνθετη αναζήτηση

Ψηφιοποιημένα χειρόγραφα ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν . Τα χειρόγραφα χρονολούνται από τον 6ο έως τον 18ο αιώνα και προέρχονται από τις συλλογές «Additional» και «Harley» και ψηφιοποιήθηκαν με την στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.


"Από το Βιβλιολογικό Εργαστήρι "Φίλιππος Ηλιού", με εισαγωγή-επιμέλεια της Πόπης Πολέμη και επιστημονικούς συνεργάτες την Αναστασία Μυλωνοπούλου και την Ειρήνη Ριζάκη" η ελληνική αναδρομική εθνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα.


Η Ελληνική Εταιρία Γερμανικών Σπουδών (ΕΕΓΣ) αποσκοπεί αφενός στη προώθηση των ενδιαφερόντων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των τμημάτων της Γερμανικής Φιλολογίας καθώς και συγγενών επιστημών, όπως για παράδειγμα της Φιλοσοφίας, της Παιδαγωγικής ή των Πολιτισμικών Επιστημών, που θεραπεύονται στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αφετέρου, λειτουργεί ως ένα ακαδημαϊκό ελληνογερμανικό φόρουμ για όλες όσες και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο των διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ των ελληνόφωνων και γερμανόφωνων χωρών. Η ιδρυτική συνέλευση της Εταιρίας έλαβε χώρα το Μάιο του 2011 στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται και η έδρα της Εταιρίας.


Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο", που έχει αναπτυχθεί από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Aποτελεί έναν πρωτοποριακό τρόπο παρουσίασης της Ελληνικής Ιστορίας στο παγκόσμιο κοινό και έχει παραχθεί από διακεκριμένους ιστορικούς, ερευνητές, αρχαιολόγους και επιστήμονες της πληροφορικής του τόπου μας. Aναφέρεται σε όλες τις εκφάνσεις της δραστηριότητας των Ελλήνων: πολιτικοστρατιωτική ιστορία, τέχνες, γράμματα, πολιτισμός, ιδιωτικός βίος, κοινωνία, οικονομία κτλ., από την Προϊστορία έως τις μέρες μας. Συνοδεύεται δε από εκτενή βιβλιογραφία, χρονολόγια και πλουσιότατο φωτογραφικό υλικό.


Το λεξικό δημιουργήθηκε από τον κ. Ι.Ανδρέου. 

Σκοπός του λεξικού είναι η συγκέντρωση, η επιλογή και η καταγραφή των ελληνικών όρων που διέπουν την Επιστήμη της Πληροφόρησης και ταυτόχρονα η απόδοση αυτών στην αγγλική γλώσσα. Επιλογή όρων από συναφείς επιστήμες, όπως Αρχειονομία, Βιβλιοδεσία, Τυπογραφία, Πληροφορική έγινε σε μικρότερη έκταση.Ενιαία μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών του HEAL-Link είναι πλέον προσβάσιμη
μέσω της διεύθυνσης https://search.heal-link.gr.
Προς το παρόν, έχουν ήδη ενσωματωθεί, μαζί με τα τα αρχεία ηλεκτρονικών περιοδικών παλαιοτέρων ετών,
τα MARC Records των ηλεκτρονικών βιβλίων του HEAL-Link. Στο προσεχές διάστημα, θα ενσωματωθούν και οι συνδρομές των ηλεκτρονικών περιοδικών και θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση όλου του ενσωματωμένου περιεχομένου.
Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος καθώς και μέσω των ιδρυματικών λογαριασμών των χρηστών (shibboleth) και ότι ισχύουν οι όροι των συμβολαίων για τη χρήση του περιεχομένου.

Σελίδες