Ηλεκτρονικές πηγές, Βιβλιογραφικές βάσεις, κ.ά.

Σύνθετη αναζήτηση


Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).Συλλογή προπολεμικής περιόδου, Συλλογή Ελληνικών Επικαίρων, Συλλογή Ντοκιμαντέρ, Συλλογή της Δίκης των πρωταιτίων του πραξικοπήματος του 1967, Δίκη των Βασανιστών, Συλλογή Διαφημίσεων, Συλλογή Ξένων Επικαίρων, Συλλογή Τηλεοπτικού Προγράμματος 27 Οκτωβρίου 2008, Συλλογή Ελληνικών Ταινιών, Συλλογή Ξένων Ταινιών.


Το σώμα κειμένων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου αναπτύχθηκε επί σειρά ετών και σήμερα περιλαμβάνει περισσότερες από 47.000.000 λέξεις, οι οποίες αυξάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει προτάσεις του ΕΘΕΓ χρησιμοποιώντας από ένα μέχρι τρία κριτήρια. Κάθε κριτήριο μπορεί να είναι είτε μια λέξη είτε ένα λήμμα είτε κάποιος γραμματικός προσδιορισμός. Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τη μέγιστη απόσταση μεταξύ των κριτηρίων καθώς και το υποσύνολο κειμένων στο οποίο θα περιοριστεί η ανεύρεση. Τέλος, υπάρχουν διαθέσιμα κάποια στατιστικά στοιχεία για το γλωσσικό περιεχόμενο του ΕΘΕΓ.

Ολόκληρο το σώμα κειμένων του ΙΕΛ είναι διαθέσιμο από τις ιστοσελίδες που ακολουθούν. Για οδηγίες χρήσης και περιορισμούς, καθώς και για γενικές πληροφορίες για το σώμα κειμένων, μπορείτε δείτε στις πληροφορίες.

Τα ονόματα "Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας"™ και "Hellenic National Corpus"™ αποτελούν Trademarks (™) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου.


Ψηφιοποιημένα χειρόγραφα ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν . Τα χειρόγραφα χρονολούνται από τον 6ο έως τον 18ο αιώνα και προέρχονται από τις συλλογές «Additional» και «Harley» και ψηφιοποιήθηκαν με την στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.


"Από το Βιβλιολογικό Εργαστήρι "Φίλιππος Ηλιού", με εισαγωγή-επιμέλεια της Πόπης Πολέμη και επιστημονικούς συνεργάτες την Αναστασία Μυλωνοπούλου και την Ειρήνη Ριζάκη" η ελληνική αναδρομική εθνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα.


Η Ελληνική Εταιρία Γερμανικών Σπουδών (ΕΕΓΣ) αποσκοπεί αφενός στη προώθηση των ενδιαφερόντων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των τμημάτων της Γερμανικής Φιλολογίας καθώς και συγγενών επιστημών, όπως για παράδειγμα της Φιλοσοφίας, της Παιδαγωγικής ή των Πολιτισμικών Επιστημών, που θεραπεύονται στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αφετέρου, λειτουργεί ως ένα ακαδημαϊκό ελληνογερμανικό φόρουμ για όλες όσες και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο των διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ των ελληνόφωνων και γερμανόφωνων χωρών. Η ιδρυτική συνέλευση της Εταιρίας έλαβε χώρα το Μάιο του 2011 στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται και η έδρα της Εταιρίας.

Σελίδες