Ηλεκτρονικές πηγές, Βιβλιογραφικές βάσεις, κ.ά.

Σύνθετη αναζήτηση

"Από το Βιβλιολογικό Εργαστήρι "Φίλιππος Ηλιού", με εισαγωγή-επιμέλεια της Πόπης Πολέμη και επιστημονικούς συνεργάτες την Αναστασία Μυλωνοπούλου και την Ειρήνη Ριζάκη" η ελληνική αναδρομική εθνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα.


Η Ελληνική Εταιρία Γερμανικών Σπουδών (ΕΕΓΣ) αποσκοπεί αφενός στη προώθηση των ενδιαφερόντων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των τμημάτων της Γερμανικής Φιλολογίας καθώς και συγγενών επιστημών, όπως για παράδειγμα της Φιλοσοφίας, της Παιδαγωγικής ή των Πολιτισμικών Επιστημών, που θεραπεύονται στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αφετέρου, λειτουργεί ως ένα ακαδημαϊκό ελληνογερμανικό φόρουμ για όλες όσες και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο των διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ των ελληνόφωνων και γερμανόφωνων χωρών. Η ιδρυτική συνέλευση της Εταιρίας έλαβε χώρα το Μάιο του 2011 στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται και η έδρα της Εταιρίας.


Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο", που έχει αναπτυχθεί από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Aποτελεί έναν πρωτοποριακό τρόπο παρουσίασης της Ελληνικής Ιστορίας στο παγκόσμιο κοινό και έχει παραχθεί από διακεκριμένους ιστορικούς, ερευνητές, αρχαιολόγους και επιστήμονες της πληροφορικής του τόπου μας. Aναφέρεται σε όλες τις εκφάνσεις της δραστηριότητας των Ελλήνων: πολιτικοστρατιωτική ιστορία, τέχνες, γράμματα, πολιτισμός, ιδιωτικός βίος, κοινωνία, οικονομία κτλ., από την Προϊστορία έως τις μέρες μας. Συνοδεύεται δε από εκτενή βιβλιογραφία, χρονολόγια και πλουσιότατο φωτογραφικό υλικό.


Το λεξικό δημιουργήθηκε από τον κ. Ι.Ανδρέου. 

Σκοπός του λεξικού είναι η συγκέντρωση, η επιλογή και η καταγραφή των ελληνικών όρων που διέπουν την Επιστήμη της Πληροφόρησης και ταυτόχρονα η απόδοση αυτών στην αγγλική γλώσσα. Επιλογή όρων από συναφείς επιστήμες, όπως Αρχειονομία, Βιβλιοδεσία, Τυπογραφία, Πληροφορική έγινε σε μικρότερη έκταση.Ενιαία μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών του HEAL-Link είναι πλέον προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης https://search.heal-link.gr.
Περιλαμβάνει το σύνολο των συνδρομών του HEA:-Link, τα αρχεία ηλεκτρονικών περιοδικών παλαιοτέρων ετών, τα MARC Records των ηλεκτρονικών βιβλίων καθώς και όλες τις τρέχουσες συνδρομές των ηλεκτρονικών περιοδικών
Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος καθώς και μέσω των ιδρυματικών λογαριασμών των χρηστών (shibboleth) και ότι ισχύουν οι όροι των συμβολαίων για τη χρήση του περιεχομένου.


Πρόκειται για μηχανή αναζήτησης νέας γενιάς (aggregated search engine) που επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη αναζήτηση στην πλειονότητα του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού της Βιβλιοθήκης και του HEAL-Link και την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο στις περιπτώσεις που η Βιβλιοθήκη έχει συνδρομή.


Το openABEKT είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και ανοικτής διάθεσης καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης. Ενιαίος Κατάλογος openABEKT, ο οποίος συγκεντρώνει, ευρετηριάζει και παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο και σε ένα φιλικό και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον τις εγγραφές όλων των φορέων που χρησιμοποιούν openABEKT. Ο Ενιαίος Κατάλογος openABEKT παρέχει τη δυνατότητα ενιαίας αναζήτησης σε όλους καταλόγους openABEKT με τη χρήση πληθώρας κριτηρίων και φίλτρων πολύπλευρης αναζήτησης. Πηγή

Σελίδες