Ηλεκτρονικές πηγές, Βιβλιογραφικές βάσεις, κ.ά.

Σύνθετη αναζήτηση

Το αποθετήριο «Εργάνη» αναδεικνύει τεκμηριωμένο αρχειακό υλικό που αποτυπώνει 200 χρόνια τοπικής ιστορίας, πολιτισμού και επιχειρηματικότητας στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Το αρχειακό υλικό της «Εργάνης» αναδεικνύει τις πολιτικές εξελίξεις, την πρότυπη ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας, αλλά και την επιχειρηματικότητα και την καθημερινότητα της αστικής τάξης της Λέσβου του 19ου και 20ου αιώνα. Το αποθετήριο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου "Εργάνη" με το ΕΚΤ.


"Η «Εργογραφία νεοελληνικής χρονογραφίας και ιστορίας (1529 – 1900)» είναι μια βιβλιογραφική βάση δεδομένων με 2.425 εγγραφές. Είναι ένα από τα παράγωγα του ομώνυμου προγράμματος που διηύθυνε ο Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, πρώην Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών. Η βάση δεδομένων, η οποία φιλοξενείται στις υποδομές του ΕΚΤ και διατίθεται ηλεκτρονικά από τον σύνδεσμο http://historiography.ekt.gr/, περιγράφει αυτοτελή δημοσιεύματα στη νεοελληνική γλώσσα με χρονογραφικό ή ιστορικό περιεχόμενο, πρωτότυπα έργα, ερανίσματα ή μεταφράσεις. Στην περίπτωση των μεταφράσεων αναφέρεται και το ξενόγλωσσο πρωτότυπο.
Το αντικείμενο «Ιστορία της ιστοριογραφίας» έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις νεοελληνικές σπουδές και το πρόγραμμα «Νεοελληνική Χρονογραφία και Ιστοριογραφία (15ος – 20ος αι.)» στόχευε, μεταξύ άλλων, στην καταγραφή των έργων της νεοελληνικής χρονογραφίας και ιστοριογραφίας σε έντυπη και σε χειρόγραφη μορφή, από τον 16ο αιώνα ως το 1900. Το πρόγραμμα ερεύνησε ζητήματα όπως, για παράδειγμα, το πέρασμα από τη χειρόγραφη χρονογραφία στις έντυπες επιτομές της (μέσα 17ου αι.) και στον εκσυγχρονισμό της (β΄ μισό 18ου αι.), τη γένεση της ιστορικής συνείδησης του ελληνισμού και το πέρασμα από την θρησκευτική χρονογραφία στην κοσμική και παγκόσμια ιστοριογραφία στα χρόνια του Διαφωτισμού (1750-1832) και άλλα σημαντικά θέματα για τη νεότερη ιστορία." (πηγή : http://blog.openaccess.gr/?p=4437)


To Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ) συλλέγει, τεκμηριώνει, διατηρεί και παρέχει πρόσβαση στις έγκριτες Ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, αναπτύσσεται αποκλειστικά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.


Το Ευρετήριο Άρθρων Ελληνικών Περιοδικών είναι μια online βάση δεδομένων, στην οποία ευρετηριάζονται τα περιεχόμενα των Ελληνικών περιοδικών εκδόσεων που υπάρχουν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και αποτελούν πολύτιμες πηγές πληροφόρησης για την έρευνα και την εκπαίδευση.
Computer Για Όλους [349]
Αγορά [535]
Αγορά Χωρίς Σύνορα [32]
Αγροτικός Συνεργατισμός [1060]
Αλιευτικά Νέα [875]
Γεωργία Και Ανάπτυξη [111]
Γεωργία Κτηνοτροφία [1325]
Δελτίο Διοικήσεως Επιχειρήσεων [192]
Διαβάζω [4056]
ΕΘΙΑΓΕ [317]
Ελευθω [27]
Ελιά & Ελαιόλαδο [0]
Ελληνικές Κατασκευές [135]
Ελληνική Μαιευτική Και Γυναικολογία [424]
Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημων [74]
Επιθεώρηση Υγείας [852]
Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας [177]
Επιστημονικό Μάρκετινγκ [270]
Εργοστασιακά Θέματα [28]
Θέματα Μαιευτικής - Γυναικολογίας [385]
Ιατρικό Βήμα [148]
Λογιστής [783]
Μελισσοκομική Επιθεώρηση [341]
Οικονομικός Ταχυδρόμος [3945]
Σελφ Σερβις [208]
Τεκμήριoν [18]
Τουρισμός Και Οικονομία [901]
Τουριστική Αγορά [1027]
Τρόφιμα Και Ποτά [1717]
Φορολογική Επιθεώρηση [77]


Ανοικτή πρόσβαση

Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ στην προσπάθειά της να υποστηρίξει την έρευνα διαθέτει τις ελληνικές έντυπες συνδρομές της προς ευρετηρίαση και αναρτά τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας ελεύθερα στο διαδίκτυο μέσω του προγράμματος Open Journals System. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των εργασιών πραγματοποιείται στα πλαίσια πτυχιακών εργασιών και με τη συνδρομή του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 

Ευρετηριάζονται μόνο τα ενυπόγραφα άρθρα και για το καθένα από αυτά παρέχονται τα παρακάτω στοιχεία: τίτλος, συγγραφέας -είς, περίληψη (ή οι πρώτες 100 λέξεις), θέματα και λέξεις-κλειδιά. Τα άρθρα είναι οργανωμένα ανά τεύχος στο οποίο έχουν εκδοθεί. Τα πλήρη κείμενα είναι διαθέσιμα MONO από την έντυπη έκδοση του περιοδικού. Μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα τεύχη μέσα από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Αλφαβητική Λίστα Περιοδικών που ευρετηριάζονται (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υπηρεσία είναι υπό ανάπτυξη και δεν υπάρχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο)
Μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια για τον Πλάτωνα και τον πλατωνισμό. Περιλαμβάνει 290 πρωτότυπα λήμματα για κάθε πλευρά της φιλοσοφίας του Πλάτωνα, για την επίδρασή της και την ιστορική της διαδρομή.
Πραγματοποιήθηκε στο ΙΜΕ με ανάδοχο την Eταιρεία Mελέτης των Eπιστημών του Aνθρώπου και με τη συνεργασία 42 Ελλήνων ειδικών.

Σελίδες