Ηλεκτρονικές πηγές, Βιβλιογραφικές βάσεις, κ.ά.

Σύνθετη αναζήτηση


Μέσω της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link τα μέλη του Συνδέσμου έχουν πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες (βλ. Πρόσβαση στις πηγές) χωρίς να εμπλέκεται σε αυτήν τη διαδικασία η δημιουργία λογαριασμού My-HEAL-Link, που είναι μια υπηρεσία εξατομίκευσης.


Περιοδικά λόγου και τέχνης:
Διαγώνιος
Λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό περιοδικό της Θεσσαλονίκης. Εκδότης & διευθυντής: Ντίνος Χριστιανόπουλος.
Θεσσαλονίκη, 1958-1993, 60 τχ. Α΄ περίοδος: 1958-1962, 10 τχ. (εξαμηνιαίο). Β΄ περίοδος: 1965-1969, 20 τχ. (τριμηνιαίο). Γ΄ περίοδος: 1972-1976, 15 τχ. (τετραμηνιαίο). Δ΄ περίοδος: 1979-1983, 15 τχ. (τετραμηνιαίο) 3.695 εγγραφές, 518 συγγραφείς

Έκφραση
Περιοδική έκδοση του Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Φθιώτιδας. Εκδίδεται και διευθύνεται από συντακτική επιτροπή. © 1989-2009, Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Φθιώτιδας
Λαμία, 1989-2009, 16 τχ. (ετήσιο), αρ. 1-20 574 εγγραφές, 171 συγγραφείς

Κόσκινο
Εξάμηνο καλλιτεχνικό φυλλάδιο, παράρτημα του περιοδικού Διαγώνιος. Υπεύθυνος: Ντίνος Χριστιανόπουλος. © 1968-1980, Ντίνος Χριστιανόπουλος
Θεσσαλονίκη, 1968-1980, 6 τχ. (εξαμηνιαίο). Β΄ περίοδος Διαγωνίου: 1968-1969, 6 τχ. Γ΄ περίοδος Διαγωνίου: 1974-1976, 5 τχ. Δ΄ περίοδος Διαγωνίου, 1 τχ. 258 εγγραφές, 88 συγγραφείς και καλλιτέχνες

Κριτική
Δίμηνη έκδοση μελέτης και κριτικής. Διευθυντής: Μανόλης Αναγνωστάκης. © 1959-1961, Ανέστης Αναγνωστάκης
Θεσσαλονίκη, 1959-1961, 14 τχ., αρ. 1-18 221 εγγραφές, 73 συγγραφείς

Νέα Πορεία
Λογοτεχνικό περιοδικό της Θεσσαλονίκης. Διευθυντής: Χρήστος Ντάλιας (τχ. 1-325). Εκδότης & διευθυντής: Τηλέμαχος Αλαβέρας (τχ. 326 κ.ε.). © 1955-2009, Ρούλα Αλαβέρα
Θεσσαλονίκη, 1955-2009, 259 τχ., αρ. 1-626 7.136 εγγραφές, 802 συγγραφείς

Πανδώρα
Περιοδική έκδοση λογοτεχνίας. Υπεύθυνος έκδοσης: Γιώργος Ρωμανός. © 1997-2011, Γιώργος Ρωμανός
Αθήνα, 1997-2011, 23 τχ., αρ. 1-24 2.197 εγγραφές, 229 συγγραφείς


Το περιοδικό ΔΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ σε ηλεκτρονική μορφή
Το διεθνές ετήσιο περιοδικό ΔΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ, που εκδίδει το Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., από το 1999, σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση


Πινακοθήκη της ΑΣΚΤ (Ανώτερη Σχολή Καλών Τεχνών)
Στην παρούσα εφαρμογή καταχωρούνται όσοι δίδαξαν με την ιδιότητα του καθηγητή στη Σχολή τα πρώτα 150 χρόνια της λειτουργίας της (1837-1987). Παρουσιάζεται σύντομο βιογραφικό καθώς και πίνακας με το αντικείμενο και την περίοδο διδασκαλίας τους. Παράλληλα, στην παρουσίαση κάθε καθηγητή παρατίθενται σπουδαστικά έργα καθηγητών του καθώς και σπουδαστών του που έγιναν με τη σειρά τους καθηγητές της Σχολής. Τα έργα ανήκουν στην Πινακοθήκη της ΑΣΚΤ.


Η “Προθήκη” στοχεύει στην παροχή ενός on line περιβάλλοντος και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη φιλοξενία και ελεύθερη διάθεση των περιοδικών που εκδίδονται κάτω από τη θεσμική «ομπρέλα» του πανεπιστημίου ή/και με την ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του.

Φιλοξενεί περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που εκδίδονται από φορείς του ΑΠΘ, όπως Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες

Σελίδες