Ηλεκτρονικές πηγές, Βιβλιογραφικές βάσεις, κ.ά.

Σύνθετη αναζήτηση


Η υπηρεσία ‘Συνεδριοθήκη’ στόχο έχει την καταχώρηση και προβολή των συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που διεξάγονται στο ΑΠΘ, σε ένα ενιαίο τυποποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον με δυνατότητα υποβολής κριτηρίων αναζήτησης, η οποία θα συμβάλλει με τη σειρά της στην αναβάθμιση των υπαρχουσών υπηρεσιών.

Φιλοξενεί συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από φορείς του ΑΠΘ, όπως Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, κ.ά.
Internet

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) προσφέρει την υπηρεσία Καταλόγου αναζήτησης μελώ της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας για όλα τα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα
Σελίδες