Πινακοθήκη της ΑΣΚΤ

Διαδίκτυο

Πινακοθήκη της ΑΣΚΤ (Ανώτερη Σχολή Καλών Τεχνών)
Στην παρούσα εφαρμογή καταχωρούνται όσοι δίδαξαν με την ιδιότητα του καθηγητή στη Σχολή τα πρώτα 150 χρόνια της λειτουργίας της (1837-1987). Παρουσιάζεται σύντομο βιογραφικό καθώς και πίνακας με το αντικείμενο και την περίοδο διδασκαλίας τους. Παράλληλα, στην παρουσίαση κάθε καθηγητή παρατίθενται σπουδαστικά έργα καθηγητών του καθώς και σπουδαστών του που έγιναν με τη σειρά τους καθηγητές της Σχολής. Τα έργα ανήκουν στην Πινακοθήκη της ΑΣΚΤ.