Πληροφοριακά βιβλία

Η συλλογή αυτή αποτελείται από εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και γενικά πληροφοριακά βιβλία.

Η συλλογή πληροφοριακών βιβλίων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη αριθμεί 6.800 τόμους, είναι τοποθετημένη στο Επιστημονικό Αναγνωστήριο, ενώ οι παλαιότερες εκδόσεις βρίσκονται στο Α΄ υπόγειο. 

Φιλοξενείται στη(ν): 

Πληροφορίες πρόσβασης: 

Κλειστή συλλογή - Μη δανειζόμενη συλλογή.