Προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας του Elsevier - 02.08.2015

Λόγω τεχνικών εργασιών οι δικτυακοί τόποι του Elsevier ΔΕ θα λειτουργούν την Κυριακή 2 Αυγούστου 2015 από τη 1:00 έως τις 5:00.

Οι υπηρεσίες που θα επηρεαστούν είναι: Scopus, ScienceDirect, Reaxys, Engineering Village, Mendeley.