Ανοικτή πρόσβαση

Ανοικτή πρόσβαση

arXiv είναι μια e-print υπηρεσία που καλύπτει τις φυσικές επιστήμες, την επιστήμη των μαθηματικών, της στατιστικής, των υπολογιστών κ.ά. Το arXiv λειτουργεί μέσω του Πανεπιστημίου του Cornell

Πλήρες κείμενο: 


Σελίδες