Ανοικτή πρόσβαση


Ανοικτή πρόσβαση

Πηγή πλήρους κειμένου (full text) για θέματα γεωργίας και εφαρμοσμένων μαθηματικών. Περιλαμβάνει παρουσιάσεις συνεδρίων, άρθρα περιοδικών, κυβερνητικά έγγραφα και διατριβές.

Πλήρες κείμενο: 



Ανοικτή πρόσβαση

Πηγή ανοικτής πρόσβασης που αφορά θέματα αρχιτεκτονικής, το σχεδιασμό του περιβάλλοντος και του τοπίου. Η αποστολή της Archnet είναι να παρέχει άμεση πρόσβαση σε μοναδικά οπτικά και κειμενικά υλικά για να διευκολύνει τη διδασκαλία. Αποτελεί ένα εργαλείο για τη διδασκαλία και την εκμάθηση της αρχιτεκτονικής των μουσουλμανικών κοινωνιών, του παρελθόντος και του παρόντος. Το Archnet είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Aga Khan Trust for Culture και του κέντρου τεκμηρίωσης Aga Khanτων βιβλιοθηκών του MIT. (πηγή: https://archnet.org/pages/about)

Πλήρες κείμενο: 


Ανοικτή πρόσβαση

Ariadne διαδικτυακό περιοδικό για τους επαγγελματίας στα αρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία σε όλους τους φορείς.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

arXiv είναι μια e-print υπηρεσία που καλύπτει τις φυσικές επιστήμες, την επιστήμη των μαθηματικών, της στατιστικής, των υπολογιστών κ.ά. Το arXiv λειτουργεί μέσω του Πανεπιστημίου του Cornell

Πλήρες κείμενο: 





Σελίδες