Ανοικτή πρόσβασηΑνοικτή πρόσβαση

Ο οργανισμός Center for Research Libraries (CRL) αποτελεί μία διεθνής κοινοπραξία ακαδημαϊκών και ερευνητικών βιβλιοθηκών. Μέσα από τον κατάλογο διατριβών είναι δυνατός ο εντοπισμός αναφορών ή και του πλήρους κειμένου διατριβών από τις συνεργαζόμενες βιλιοθήκες.

Για αναζήτηση μόνο στο σύνολο των διατριβών που διαθέτουν πλήρες κείμενο επιλέξτε τον περιορισμό "Limit search to available items"

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Center for Research Libraries

Ανοικτή πρόσβαση

Chemistry Central μέρος της BioMed Central group. Περιλαμβάνει ομότιμα αξιολογημένες (peer-reviewed) πηγές για τη χημεία.

Πλήρες κείμενο: 


Ανοικτή πρόσβαση

Το CORE (COnnecting REpositories) project αποτελεί μία πρωτοβουλία του Open University για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ελεύθερο περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε ιδρυματικά καταθετήρια ανοικτής πρόσβασης. Στα περιεχόμενα των ιδρυματικών καταθετηρίων αυτών περιλαμβάνονται και πολλές μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο CORE

Ανοικτή πρόσβαση

Μηχανισμός αναζήτησης για διατριβές που γράφτηκαν στη Γαλλική γλώσσα. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Cybertheses

Ανοικτή πρόσβαση

Ο δικτυακός τόπος DART, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από τη Ένωση Ερευνητικών Βιβλιοθηκών Ευρώπης - LIBER, στοχεύει να αποτελέσει το μοναδικό δικτυακό τόπο αναζήτησης διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στην Ευρώπη. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο DARTΑνοικτή πρόσβαση

Αναζήτηση διατριβών που εκπονήθηκαν σε πανεπιστημία της Γερμανίας. Η παλαιά υπηρεσία DissOnline έχει πλήρως ενσωματωθεί στη μηχανή αναζήτησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γερμανίας (DNB). Για τον εντοπισμό διδκατορικών διατριβών ακουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Στον Κατάλογο της DNB επιλέξτε "Erweiterte Suche" 
  2. Εισάγετε τις λέξεις κλειδιά σε όσα πεδία αναζήτησης κρίνετε απαραίτητο
  3. Στην καρτέλα STANDORTE/KATALOGE επιλέξτε "Hochschulschriften" και πληκτρολογήστε "diss" στο πεδίο αναζήτησης
  4. Στην καρτέλα MATERIALARTEN επιλέξτε "Online-Ressourcen"
  5. Στην αναλυτική εγγραφή κάθε αποτελέσματος κάντε κλικ στη λέξη "URL" ή "persistent identifier" για την προβολή του πλήρους κειμένου

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο DNB

Σελίδες