Ανοικτή πρόσβαση


Ανοικτή πρόσβαση

Ξεκίνησε το 2003 με 300 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 9.000 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που καλύπτουν όλες τις επιστήμες. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο DOAJ

Ανοικτή πρόσβαση

Το DiVA portal (Digitala Vetenskapliga Arkivet) αποτελεί ένα εργαλείο αναζήτησης για ερευνητικές δημοσιεύσεις και διατριβές που εκπονήθηκαν σε 36 πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Σκανδιναβίας. 

Για τις διδακτορικές διατριβές επιλέξτε στο αγγλικό περιβάλλον την καρτέλα "advanced Search - Student theses".  

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο DiVA

Ανοικτή πρόσβαση

Το ετήσιο επιστημονικό περιοδικό  'Dumbarton Oaks Papers' ξεκίνησε να δημοσιεύεται το 1941 με άρθρα σχετικά  το πολιτισμό της ύστερης αρχαιότητας, του πρώιμου Μεσαίωνα και του Βυζαντίου σε τομείς όπως τέχνη και αρχιτεκτονική, ιστορία, αρχαιολογία, λογοτεχνία, θελογία, δίκαιο και βοηθητικές επιστήμες.

Σταμάτησε να κυκλοφορεί κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου και ξενίκησε ξανά το 1946, σε άτακτα αρχικά διαστήματα και από τα μέσα του 1950 σε σταθερή βάση, δύο φορές το χρόνο.

Φιλοξενείται και στη βάση του JSTOR. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικό και τεχνολογικό υλικό, δημοσιευμένο και μη, το οποίο αναφέρεται στη βιβλιοθηκονομία, στην επιστήμη και τεχνολογία της πληροφόρησης και σε άλλες σχετικές θεματικές κατηγορίες. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο E-LIS

Ανοικτή πρόσβαση

Περιλαμβάνει προδημοσιεύσεις άρθρων (preprints), ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, κ ά

Πλήρες κείμενο: Ανοικτή πρόσβαση

Ο Κατάλογος ηλεκτρονικών περιοδικών δημιουργήθηκε το 1997 από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Regensburg σε συνεργασία με το τη Βιβλιοθήκη του Technische Universität München στο πλαίσιο ενός έργου. Ο στόχος του έργου ήταν η προβολή ηλεκτρονικών περιοδικών σε ένα χρηστικό online περιβάλλον. 

 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Ανοικτή πρόσβαση

Η Encyclopedia of American Studies συγκεντρώνει άρθρα για ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων που σχετίζονται με την ιστορία και τον πολιτισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, από την προ-αποικιακή ημέρα μέχρι σήμερα. Με περισσότερα από 660 άρθρα σε απευθείας σύνδεση, αναζήτησης και βιογραφίες και βιβλιογραφίες συνοδευτικά, η εγκυκλοπαίδεια των Αμερικανικών Σπουδών υποστηρίζει την έρευνα και μελέτη σε ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και εργασιών σε όλα τα επίπεδα.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Encyclopedia of American Studies

Ανοικτή πρόσβαση

Διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο British Library

Σελίδες