Ανοικτή πρόσβαση


Ανοικτή πρόσβαση

Αναζήτηση διατριβών που εκπονήθηκαν σε πανεπιστημία της Γερμανίας. Η παλαιά υπηρεσία DissOnline έχει πλήρως ενσωματωθεί στη μηχανή αναζήτησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γερμανίας (DNB). Για τον εντοπισμό διδκατορικών διατριβών ακουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Στον Κατάλογο της DNB επιλέξτε "Erweiterte Suche" 
  2. Εισάγετε τις λέξεις κλειδιά σε όσα πεδία αναζήτησης κρίνετε απαραίτητο
  3. Στην καρτέλα STANDORTE/KATALOGE επιλέξτε "Hochschulschriften" και πληκτρολογήστε "diss" στο πεδίο αναζήτησης
  4. Στην καρτέλα MATERIALARTEN επιλέξτε "Online-Ressourcen"
  5. Στην αναλυτική εγγραφή κάθε αποτελέσματος κάντε κλικ στη λέξη "URL" ή "persistent identifier" για την προβολή του πλήρους κειμένου

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο DNB
Ανοικτή πρόσβαση

Η βιβλιογραφική βάση Dimensions αποτελεί προϊόν έξι εταιρειών του ομίλου Digital Science. Οι έξι εταιρείες είναι Altmetric, Digital Science Consultancy, Figshare, Readcube, Symplectic και ÜberResearch. Περιλαμβάνει περισσότερες από 860 εκατομμύρια αναφορές και πρόσβαση σε 9 εκατομμύρια άρθρα ανοικτής πρόσβασης. Περιλαμβάνει αναφορές σε επιστημονική αρθρογραφία, βιβλία και πατέντες.

Η καινοτομία του Dimensions έγκειται στο ότι αυτά τα δεδομένα συνδυάζονται με πληροφορίες χρηματοδότησης, εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης (στοιχεία από εταιρεία Altmetric), κλινικές δοκιμές και σχετικές πατέντες. Επομένως φιλοδοξεί να παρέχει μία ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τις επιστημονικές εργασίες. τη χρηματοδότηση που έλαβαν, την αναγνωρισιμότητα από την επιστημονική κοινότητα (ετεροαναφορές), τον αντίκτυπο σε κοινωνικά μέσα (εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης), την εφαρμογή της έρευνας στην κλινική πράξη (κλινικές δοκιμές), τις πιθανές εμπορικές χρήσεις (πατέντες). Επίσης, σε αντίθεση με άλλες βιβλιογραφικές βάσεις, η βάση Dimensions ευρετηριάζει και το πλήρες κείμενο των άρθρων και όχι μόνο τον τίτλο και την περίληψη.

Το προϊόν διατίθεται δωρεάν στους χρήστες για αναζήτηση. Αναμένεται η δυνατότητα πώλησης αδειών πρόσβασης προς οργανισμούς και βιβλιοθήκες. Οι συνδρομητές της υπηρεσίας θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα από αυτά που προσφέρονται δωρεάν, σε αναφορές για την αξιολόγηση των δεδομένων, την ενεργοποίηση της πρόσβασης με ένα κλικ στο πλήρες κείμενο των άρθρων (για όσα υπάρχει ήδη συνδρομή από τη βιβλιοθήκη), όπως και την πρόσβαση στα δεδομένα μέσω API. Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινιστεί ότι η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (εφόσον υπάρχει ενεργή συνδρομή) είναι δυνατή με δύο κλικ. Συγκεκριμένα από το Dimensions παρέχεται η υπερσύνδεση «Full text at publisher site» όπου γίνεται ανακατεύθυνση στο site του εκδότη και από εκεί είναι δυνατή η προβολή του πλήρους κειμένου. Πρόκειται επομένως στην ελεύθερη έκδοση μία διαδικασία δύο κλικ.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Dimensions

Ανοικτή πρόσβαση

Ξεκίνησε το 2003 με 300 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 9.000 περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που καλύπτουν όλες τις επιστήμες. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο DOAJ

Ανοικτή πρόσβαση

Το DiVA portal (Digitala Vetenskapliga Arkivet) αποτελεί ένα εργαλείο αναζήτησης για ερευνητικές δημοσιεύσεις και διατριβές που εκπονήθηκαν σε 36 πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Σκανδιναβίας. 

Για τις διδακτορικές διατριβές επιλέξτε στο αγγλικό περιβάλλον την καρτέλα "advanced Search - Student theses".  

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο DiVA

Ανοικτή πρόσβαση

Το ετήσιο επιστημονικό περιοδικό  'Dumbarton Oaks Papers' ξεκίνησε να δημοσιεύεται το 1941 με άρθρα σχετικά  το πολιτισμό της ύστερης αρχαιότητας, του πρώιμου Μεσαίωνα και του Βυζαντίου σε τομείς όπως τέχνη και αρχιτεκτονική, ιστορία, αρχαιολογία, λογοτεχνία, θελογία, δίκαιο και βοηθητικές επιστήμες.

Σταμάτησε να κυκλοφορεί κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου και ξενίκησε ξανά το 1946, σε άτακτα αρχικά διαστήματα και από τα μέσα του 1950 σε σταθερή βάση, δύο φορές το χρόνο.

Φιλοξενείται και στη βάση του JSTOR. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικό και τεχνολογικό υλικό, δημοσιευμένο και μη, το οποίο αναφέρεται στη βιβλιοθηκονομία, στην επιστήμη και τεχνολογία της πληροφόρησης και σε άλλες σχετικές θεματικές κατηγορίες. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο E-LIS

Ανοικτή πρόσβαση

Περιλαμβάνει προδημοσιεύσεις άρθρων (preprints), ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, κ ά

Πλήρες κείμενο: 

Σελίδες