Ανοικτή πρόσβασηΑνοικτή πρόσβαση

Ελεύθερη πρόσβαση στα πρότυπα διαλειτουργικότητας της κοινοπραξίας IMS Global Learning Consortium.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο IMS Global Learning Consortium

Ανοικτή πρόσβαση

Το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών - ΙΚΕΕ φιλοξενεί δύο συλλογές: τις 'Επιστημονικές Εργασίες Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ' και τη 'Γκρίζα βιβλιογραφία ΑΠΘ'.

Επιστημονικές Εργασίες Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ
Στη συλλογή αυτή αναρτώνται υπό καθεστώς ανοικτής πρόσβασης το έργο των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών ΑΠΘ, όπως άρθρα σε περιοδικά και σε συνέδρια, βιβλία, καλλιτεχνικό και πολυμεσικό έργο, μελέτες, κ.ά. Περισσότερα.

Γκρίζα Βιβλιογραφία
Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές διατριβές και πτυχιακές εργασίες. Περισσότερα.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο ΙΚΕΕ. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.

Ανοικτή πρόσβαση

Περιοδικά και βιβλία ανοικτής πρόσβασης σε διάφορες επιστήμες (κυρίως θετικές και εφαρμοσμένες επιστήμες).

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο InTech Open
Ανοικτή πρόσβαση

3.000 ηλεκτρονικά περιοδικά που αφορούν τις ανθρωπιστικές επιστήμες

Πλήρες κείμενο: 


Ανοικτή πρόσβαση

Ο συλλογικός κατάλογος της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των ερευνητικών βιβλιοθηκών της Σουηδίας. Για αναζήτηση διδακτορικών διατριβών στο αγγλικό περιβάλλον επιλέξτε στο Material type > Books > Theses.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο LIBRIS

Ανοικτή πρόσβαση

Ψηφιοποιημένα χειρόγραφα από Γερμανικές βιβλιοθήκες.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Σελίδες