Ανοικτή πρόσβαση

Ανοικτή πρόσβαση

Είναι μια ανοικτή πλατφόρμα για την χαρτογράφηση καινοτομίας. Προσπαθεί να συγκεντρώσει όλες τις πατέντες ανά τον κόσμο. "Το Lens είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα με ψηφιοποιημένα στοιχεία πατεντών, που έχει σαν κύριο στόχο να παρέχει πρόσβαση στο 95% των παγκόσμιων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα, το Lens παρέχει σχεδόν όλα τα έγγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον κόσμο ως ανοιχτά δημόσια ψηφιακά προϊόντα στα οποία περιλαμβάνεται και η επιστημονική-τεχνική βιβλιογραφία μαζί με ρυθμιστικά και επιχειρηματικά δεδομένα" (πηγή)

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Ο συλλογικός κατάλογος της Εθνικής Βιβλιοθήκης και των ερευνητικών βιβλιοθηκών της Σουηδίας. Για αναζήτηση διδακτορικών διατριβών στο αγγλικό περιβάλλον επιλέξτε στο Material type > Books > Theses.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο LIBRIS

Σελίδες