Ανοικτή πρόσβαση


Ανοικτή πρόσβαση

Ψηφιοποιημένα χειρόγραφα από Γερμανικές βιβλιοθήκες.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Ψηφιοποιημένα βιβλία για την ανατομία από βιβλιοθήκες των Ηνωμένων Πολιτείων

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Πλήρες κείμενο διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στο Medical University of Sofia.

Στο ίδιο καταθετήριο υπάρχει και η συλλογή "Summaries of PhD Theses". Σε αυτή τη συλλογή δεν παρέχεται πλήρες κείμενο. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Ψηφιοποιημένοι τόμοι από τη Βαυαρική Κρατική Βιβλιοθήκη. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Monumenta Germaniae Historica

Ανοικτή πρόσβαση

Διδακτορικές διατριβές και ερευνητικά άρθρα από ερευνητές της Ολλανδίας. 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο DANS

Ανοικτή πρόσβαση

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων για τις επιστήμες της θάλασσας.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο National Sea Grant Library

Ανοικτή πρόσβαση

Επιστημονικά βιβλία και κείμενα που σχετίζονται με τις επιστήμες υγείας. Bookshelf provides free access to books and documents in life science and healthcare. A vital node in the data-rich resource network at NCBI, Bookshelf enables users to easily browse, retrieve, and read content, and spurs discovery of related information.National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine

Πλήρες κείμενο: 


Ανοικτή πρόσβαση

Το Network Digital Library of Theses and Dissertations αποτελεί ένα διεθνή οργανισμό που ασχολείται με την προώθηση, χρήση και διατήρηση διατριβών σε ηλεκτρονική μορφή (electronic theses and dissertations - ETDs). Στο μηχανισμό Global ETD Search περιλαμβάνονται περίπου 5 εκατομμύρια διατριβές από συνεργαζόμενα ιδρύματα.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: Ανοικτή πρόσβαση

Κατάλογος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Νορβηγίας. Για διδακτορικές διατριβές επιλέξτε στο πεδίο Document type: Doctoral thesis.

Περισσότερες πληροφορίες για την ανοικτή πρόσβαση και το Εθνικό σύστημα διαχείρισης πληροφορίας για την ερευνητική δραστηριότητα (Current Research Information Systems - CRIS) στη Νορβηγία, CRIStin.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο NORA

Σελίδες