Ανοικτή πρόσβαση


Ανοικτή πρόσβαση

Κατάλογος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Νορβηγίας. Για διδακτορικές διατριβές επιλέξτε στο πεδίο Document type: Doctoral thesis.

Περισσότερες πληροφορίες για την ανοικτή πρόσβαση και το Εθνικό σύστημα διαχείρισης πληροφορίας για την ερευνητική δραστηριότητα (Current Research Information Systems - CRIS) στη Νορβηγία, CRIStin.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο NORA

Ανοικτή πρόσβαση

Ο οργανισμός OATD.org στοχεύει να αποτελέσει την καλύτερη πηγή αναζήτησης μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών που δημοσιεύονται ανά τον κόσμο υπό καθεστώς ανοικτής πρόσβασης. Ο OATD μέχρι το τέλος του 2014 έχει ευρετηριάσει περισσότερα από 2.370.000 διατριβές από περισσότερα από 1000 πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: Ανοικτή πρόσβαση

Open access journals and journals in special programs for developing countries.The Open Science Directory has been developed by EBSCO and the Hasselt University Library based upon a request by marine information management experts collaborating within the framework of the IOC’s (Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO) IODE (International Oceanographic Data and Information Exchange) programme.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Το openarchives.gr πραγματοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση σε 44 ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και ακαδημαϊκά αποθετήρια. Το ευρετήριό του περιέχει 365512 έγγραφα και ενημερώνεται καθημερινά με νέες καταχωρήσεις.

Πλήρες κείμενο: 
Ανοικτή πρόσβαση

Ελληνική Πατρολογία, συντομογραφία PG, ο πλήρης τίτλος της Patrologiae Graecae Cursus Completus. Ευρετήρια της PG στους παρακάτω συνδέσμους:

 

 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Σελίδες