Ανοικτή πρόσβαση


Ανοικτή πρόσβαση

Ο οργανισμός OATD.org στοχεύει να αποτελέσει την καλύτερη πηγή αναζήτησης μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών που δημοσιεύονται ανά τον κόσμο υπό καθεστώς ανοικτής πρόσβασης. Ο OATD μέχρι το τέλος του 2014 έχει ευρετηριάσει περισσότερα από 2.370.000 διατριβές από περισσότερα από 1000 πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: Ανοικτή πρόσβαση

Open access journals and journals in special programs for developing countries.The Open Science Directory has been developed by EBSCO and the Hasselt University Library based upon a request by marine information management experts collaborating within the framework of the IOC’s (Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO) IODE (International Oceanographic Data and Information Exchange) programme.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Το openarchives.gr πραγματοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση σε 44 ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και ακαδημαϊκά αποθετήρια. Το ευρετήριό του περιέχει 365512 έγγραφα και ενημερώνεται καθημερινά με νέες καταχωρήσεις.

Πλήρες κείμενο: 


Ανοικτή πρόσβαση

Ευρετήριο καταθετηρίων ανοικτής πρόσβασης. Υποστηρίζεται και η ταυτόχρονη αναζήτηση στις συλλογές τους.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε πανεπιστήμια της Αυστρίας

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Ελληνική Πατρολογία, συντομογραφία PG, ο πλήρης τίτλος της Patrologiae Graecae Cursus Completus. Ευρετήρια της PG στους παρακάτω συνδέσμους:

 

 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: Ανοικτή πρόσβαση

Μια συνεχώς αναπτυσσόμενη ψηφιακή βιβλιοθήκη για θέματα ανθρωπιστικών σπουδών. Περιέχει πηγές με κείμενο και εικόνες για την αρχαία Ελλάδα, λατινικά κείμενα, και υλικό για την Αναγέννηση.

Φιλοξενείται και συντηρείται από ερευνητική ομάδα του Tufts University.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Perseus Digital Library banner

Σελίδες